Štvrtok 09.07.2020
Lujza
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
Stiahnite si Acrobat Reader


< späť

FLT 3 mutácie u pacienta s AML: incidencia, možnosti diagnostiky a vplyv na manažment liečby

Vážení čitatelia,
prinášame vám veľmi stručnú aktuálnu informáciu o FL3 mutácii u pacienta s akútnou myeloblastovou leukémiou - o incidencii, diagnostike a liečbe.
Viac sa dočítate v aktuálnom čísle na stránke časopisu Onkológia v sekcii Informácie a komentáre.

redakcia


 

Úvod: Akútna myeloblastová leukémia (AML) je klonové malígne ochorenie krvotvorby prevažne staršieho veku. Jeho výsledkom je hromadenie abnormálnych nezrelých buniek v kostnej dreni. Tieto bunky narušujú normálnu krvotvorbu, prenikajú do cirkulácie a môžu infiltrovať aj iné orgány. Zaujímavou mutáciou s negatívnym vplyvom na prežívanie pacientov je mutácia tyrozínkinázy Flt3 (FMS-like tyrosine kinase 3) s popisovanou incidenciou v literatúre okolo 30 % u novodiagnostikovaných pacientov s AML

Súbor pacientov a metódy: Retrospektívne sme analyzovali výsledky pacientov v SR z obdobia 2 rokov – z dvoch genetických pracovísk s celonárodnou pôsobnosťou. Realizovali sme vyšetrenie mutácií FLT3: FLT3-ITD a FLT3-TKD kodón D835 u 364 pacientov s novodiagnostikovanou AML v období rokov 2016 (189 pacientov) a 2017 (175 pacientov).

Výsledky: Identifikovali sme celkovo 44 pacientov s pozitivitou FLT3-ITD a 18 pacientov s pozitivitou FLT3-D835. Spolu to predstavuje 62 pacientov s mutáciou FLT3: 33 pacientov bolo zachytených v roku 2016 a 29 v roku 2017. V našom súbore sme zistili 17 % ročnú incidenciu z celkového počtu novodiagnostikovaných AML (17,4 % v roku 2016; 16,5 % v roku 2017).      

Záver: AML vzniká často na podklade rekurentných genetických zmien, ktoré predstavujú možné terapeutické ciele. Pochopenie biológie ochorenia a vývoj nových liekov je predpokladom zásadného zlepšenia prognózy.

 

 

                                                                                                                                                                            SK1804815642

 

 

 

 

    
   
   
  > > Zoznam starších ankiet

created by © zooom.sk s.r.o.