Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU, Centrum pro demyelinizační onemocnění, FN Brno-Bohunice
Sclerosis multiplex
doc. RNDr. Jan Krejsek, CSc., MUDr. Otakar Kopecký, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové
MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Neurologická klinika, FN Hradec Králové
Imunopatogeneze roztroušené sklerózy
MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Evokované potenciály v diagnostice roztroušené sklerózy mozkomíšní
MUDr. Jana Bednářová
Oddělení klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Bohunice
doc. MUDr. Pavel Adam, CSc.2
OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha
Likvorový profil u roztroušené sklerózy mozkomíšní
MUDr. Věra Feitová
Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno
Souasné možnosti a význam vyšetení magnetickou rezonancí v diagnostice roztroušené sklerózy mozkomíšní
MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU, Centrum pro demyelinizační onemocnění, Neurologická klinika FN Brno-Bohunice
Imunomodulační terapie u sclerosis multiplex
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Evžen Nešpor
Neurologická klinika I. lékařské fakulty UK Praha
Záchvaty ze suplementární motorické arey, diagnostický a léčebný problém
MUDr. Ján Šulaj, doc. MUDr. Miroslav Galanda, CSc., MUDr. František Patráš, MUDr. Alexander Béreš
Neurochirurgická klinika SPAM, Rooseveltova NsP, Banská Bystrica
Programovateľné a neprogramovateľné ventily pri liečbe hydrocefalu: šesťročné skúsenosti
KOMENTÁRE
MUDr. Svatopluk Káš, CSc.
Neurolog, Praha
Neurologové a automobil
prof. MUDr. Pavel Traubner, Ph.D.
1. neurologická klinika, Bratislava
Správa z 34. medzinárodného Dunajského sympózia pre neurologické vedy a kontinuálne vzdelávanie
doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc.
Neurologické oddělení, Baťova nemocnice ve Zlíně
Zpráva o I. Cerebrovaskulárním semináři Litomyšl, 27.–28. 9. 2002
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Irena Rektorová
Centrum pro abnormální pohyby a parkinsonizmus, 1. Neurologická klinika LF MU, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
Terapie demencí
V současné době není dostupná kauzální léčba a proto hlavním cílem je oddálit deterioraci kognitivních funkcí a snížit rychlost jejího postupu, léčit poruchy chování, deprese, anxietu, poruchy spánku, halucinace, paranoidní syndromy, řešit somatické potíže, které demenci provázejí (inkontinenci, poruchy polykání, bolesti aj.), komorbidity a interkurentní onemocnění. Komplexní léčba zahrnuje i psychosocioterapii (behaviorální trénink), rehabilitaci a práci s rodinou. Hlavním praktickým úkolem je umožnit setrvání pacienta v domácí péči v kruhu rodiny a zachovat či zlepšit schopnost sebeobsluhy a kvalitu provádění běžných denních aktivit, ale též snížení (nebo nezvyšování) zátěže a stresu pečovatelů. Důležitou a zatím jedinou obecně přijímanou prevencí demence je udržování stálé duševní aktivity, která může zvýšit rezervy mozku (tzv. „brain jogging“).
Kľúčové slová: demence, Alzehimerova nemoc, inhibitory acetylchlinesterázy.
REFERÁTY Z LITERATÚRY

Publikujeme ve světě

Ze zahraničního tisku
SLOVO ÚVODOM
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.,
Slovo úvodem
created by © zooom.sk s.r.o.