Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. – editor hlavního tématu
Infekční klinika FN Na Bulovce, Praha
Onemocnění nervového systému vyvolaná infekčními agens
MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
Infekční klinika FN Na Bulovce, Praha
Hnisavé a nehnisavé záněty centrální nervové soustavy
MUDr. Zuzana Blechová
Infekční klinika, 2. LF UK, Praha
Hnisavé meningitidy nejmladších věkových skupin
MUDr. Dita Smíšková
1. infekční klinika, 2. LF UK a FN Na Bulovce, Praha
Ložiskové nitrolební procesy infekční etiologie
INFORMÁCIE
MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Neurologická klinika FN, Hradec Králové
VIII. NEURO-SKI HARRACHOV 2006 VIII. NEURO-SKI HARRACHOV 2006
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologické oddělení, KN Pardubice
38th International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education, 6–8 April 2006, Brno, Czech Republic
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Martin Kanta, Ph.D., doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., MUDr. David Laštovička, MUDr. Carmen Daňková, MUDr. Jaroslav Adamkov, MUDr. Svatopluk Řehák, CSc.
Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové; Neurologické oddělení, Krajská nemocnice, Pardubice
Možnosti chirurgické léčby syndromu karpálního tunelu
MUDr. Aleš Kopal, MUDr. Václav Dostál, MUDr. Petr Geier, doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologické oddělení, Krajská nemocnice Pardubice
Maligní neuroleptický syndrom u pacientky s Parkinsonovou chorobou a akutní interkurentní infekcí
Maligní neuroleptický syndrom je závažná, život ohrožující komplikace vznikající při léčbě psychotropními látkami (neuroleptiky) nebo při náhlém vysazení antiparkinsonik. V etiologii se uplatňuje nejen blokáda dopaminových receptorů v CNS, ale pravděpodobně i vzájemná dysbalance mezi dopaminergním, serotoninergním a GABA ergním systémem. Klinický obraz zahrnuje především těžkou svalovou rigiditu doprovázenou hyperpyrexií, hypertenzí a tachykardií s následnou poruchou vědomí. V laboratoři nacházíme leukocytózu, několikanásobné zvýšení kreatinkinázy a zvýšení myoglobinu v séru a v moči, která odpovídají probíhající rabdomyolýze. Autoři uvádějí kazuistiku 73leté ženy s 30letou anamnézou Parkinsonovy choroby, u níž se v průběhu několika dní při interkurentní močové infekci rozvinuly symptomy maligního neuroleptického syndromu.
Kľúčové slová: maligní neuroleptický syndrom, Parkinsonova nemoc.
Kľúčové slová MeSH: syndróm malígny neuroleptický; Parkinsonova choroba; kazuistika (publikačný typ).
Key words MeSH: neuroleptic malignant syndrome; Parkinson disease; case reports (publication type)
MUDr. Tomáš Peisker, MUDr. Aleš Bartoš
Neurologická klinika, 3. LF a FN Královské Vinohrady, UK, Praha
Mozková žilní trombóza – stále opomíjené onemocnění
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Dušan Trstenský, doc. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a MFN, Martin
Neepileptické záchvaty nepsychogénneho pôvodu
MUDr. Jan Lejčko
Centrum pro léčbu bolesti, ARK, FN Plzeň
Silné opioidy v léčbě chronické bolesti
doc. MUDr. Gerhard Waberžinek, CSc., MUDr. Hana Procházková
Neurologická klinika, FN a LF UK v Hradci Králové
Bolesti hlavy a sexuální aktivita
MUDr. Jana Haberlová, MUDr. Radim Mazanec Ph.D., MUDr. Pavel Seeman Ph.D.
Klinika dětské neurologie, DNA laboratoř 2. LF UK a FN Motol, Praha; Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Dědičné periferní neuropatie
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.
Odd. MR, Radiodiagnostická klinika 1. LF a VFN, Praha
Možnosti zobrazení očního bulbu, orbity a optického nervu v modalitě magnetické rezonance (MR)
created by © zooom.sk s.r.o.