Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. – editor hlavního tématu
Infekční klinika FN Na Bulovce, Praha
Onemocnění nervového systému vyvolaná infekčními agens
MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
Infekční klinika FN Na Bulovce, Praha
Hnisavé a nehnisavé záněty centrální nervové soustavy
MUDr. Zuzana Blechová
Infekční klinika, 2. LF UK, Praha
Hnisavé meningitidy nejmladších věkových skupin
MUDr. Dita Smíšková
1. infekční klinika, 2. LF UK a FN Na Bulovce, Praha
Ložiskové nitrolební procesy infekční etiologie
INFORMÁCIE
MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Neurologická klinika FN, Hradec Králové
VIII. NEURO-SKI HARRACHOV 2006 VIII. NEURO-SKI HARRACHOV 2006
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologické oddělení, KN Pardubice
38th International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education, 6–8 April 2006, Brno, Czech Republic
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Martin Kanta, Ph.D., doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., MUDr. David Laštovička, MUDr. Carmen Daňková, MUDr. Jaroslav Adamkov, MUDr. Svatopluk Řehák, CSc.
Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové; Neurologické oddělení, Krajská nemocnice, Pardubice
Možnosti chirurgické léčby syndromu karpálního tunelu
Autoři ve svém článku shrnují možnosti chirurgické léčby syndromu karpálního tunelu. Hodnotí výhody i nevýhody u 4 různých technik (klasická technika, endoskopická uniportální technika, technika dvojité incise – twin incision technique, technika radiálního řezu - flexor carpi radialis approach). Autoři preferují na základě svých zkušeností u lehčích a středně těžkých syndromů karpálního tunelu techniky alternativní, především pak techniku endoskopickou. Klasickou techniku naopak využívají především u těžších postižení a u reoperací.
Kľúčové slová: syndrom karpálního tunelu, klasický přístup, endoskopická uniportální technika, twin incision technique, flexor carpi radialis apporoach.
Kľúčové slová MeSH: syndróm karpálneho tunela – chirurgia; endoskopia; výkony chirurgické operačné – metódy.
MUDr. Aleš Kopal, MUDr. Václav Dostál, MUDr. Petr Geier, doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologické oddělení, Krajská nemocnice Pardubice
Maligní neuroleptický syndrom u pacientky s Parkinsonovou chorobou a akutní interkurentní infekcí
MUDr. Tomáš Peisker, MUDr. Aleš Bartoš
Neurologická klinika, 3. LF a FN Královské Vinohrady, UK, Praha
Mozková žilní trombóza – stále opomíjené onemocnění
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Dušan Trstenský, doc. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a MFN, Martin
Neepileptické záchvaty nepsychogénneho pôvodu
MUDr. Jan Lejčko
Centrum pro léčbu bolesti, ARK, FN Plzeň
Silné opioidy v léčbě chronické bolesti
doc. MUDr. Gerhard Waberžinek, CSc., MUDr. Hana Procházková
Neurologická klinika, FN a LF UK v Hradci Králové
Bolesti hlavy a sexuální aktivita
MUDr. Jana Haberlová, MUDr. Radim Mazanec Ph.D., MUDr. Pavel Seeman Ph.D.
Klinika dětské neurologie, DNA laboratoř 2. LF UK a FN Motol, Praha; Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Dědičné periferní neuropatie
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.
Odd. MR, Radiodiagnostická klinika 1. LF a VFN, Praha
Možnosti zobrazení očního bulbu, orbity a optického nervu v modalitě magnetické rezonance (MR)
created by © zooom.sk s.r.o.