Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. – editor hlavního tématu
Infekční klinika FN Na Bulovce, Praha
Onemocnění nervového systému vyvolaná infekčními agens
MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
Infekční klinika FN Na Bulovce, Praha
Hnisavé a nehnisavé záněty centrální nervové soustavy
MUDr. Zuzana Blechová
Infekční klinika, 2. LF UK, Praha
Hnisavé meningitidy nejmladších věkových skupin
MUDr. Dita Smíšková
1. infekční klinika, 2. LF UK a FN Na Bulovce, Praha
Ložiskové nitrolební procesy infekční etiologie
INFORMÁCIE
MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Neurologická klinika FN, Hradec Králové
VIII. NEURO-SKI HARRACHOV 2006 VIII. NEURO-SKI HARRACHOV 2006
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologické oddělení, KN Pardubice
38th International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education, 6–8 April 2006, Brno, Czech Republic
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Martin Kanta, Ph.D., doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., MUDr. David Laštovička, MUDr. Carmen Daňková, MUDr. Jaroslav Adamkov, MUDr. Svatopluk Řehák, CSc.
Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové; Neurologické oddělení, Krajská nemocnice, Pardubice
Možnosti chirurgické léčby syndromu karpálního tunelu
MUDr. Aleš Kopal, MUDr. Václav Dostál, MUDr. Petr Geier, doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologické oddělení, Krajská nemocnice Pardubice
Maligní neuroleptický syndrom u pacientky s Parkinsonovou chorobou a akutní interkurentní infekcí
MUDr. Tomáš Peisker, MUDr. Aleš Bartoš
Neurologická klinika, 3. LF a FN Královské Vinohrady, UK, Praha
Mozková žilní trombóza – stále opomíjené onemocnění
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Dušan Trstenský, doc. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a MFN, Martin
Neepileptické záchvaty nepsychogénneho pôvodu
V praxi často stretávame pacientov s rôznymi záchvatovými ťažkosťami, ktoré je potrebné oddiferencovať od epileptických záchvatov (EZ). Okrem psychogénnych neepileptických záchvatov (PNEZ) sú to tzv. organické neepileptické záchvaty (ONEZ). Najčastejšie sa vyskytujú poruchy krvného zásobenia mozgu (najmä synkopy), tranzitórne ischemické ataky a migréna. Extrapyramídové poruchy sú zastúpené myoklonom, paroxyzmálnymi dyskinéziami a rôznymi druhmi tremoru. Poruchy spánku zo skupiny dyssomnií (kataplexia), ale hlavne parasomnií (somnambulizmus, pavor nocturnus, nočná mora, porucha správania počas REM spánku) môžu mať taktiež za následok stanovenie chybnej diagnózy epilepsie. K ďalším ONEZ radíme tzv. kmeňové záchvaty, endokrinné poruchy so záchvatovým priebehom (karcinoid, inzulinóm) ako aj prejavy niektorých metabolických porúch (porfýria, intoxikácie).
Kľúčové slová: organické neepileptické záchvaty, epilepsia, diferenciálna diagnóza, synkopa, poruchy spánku.
Kľúčové slová MeSH: záchvaty; epilepsia; diagnostika diferenciálna; synkopa; poruchy spánku.
Key words MeSH: seizures; epilepsy; diagnosis, differential; syncope; sleep disorders
MUDr. Jan Lejčko
Centrum pro léčbu bolesti, ARK, FN Plzeň
Silné opioidy v léčbě chronické bolesti
doc. MUDr. Gerhard Waberžinek, CSc., MUDr. Hana Procházková
Neurologická klinika, FN a LF UK v Hradci Králové
Bolesti hlavy a sexuální aktivita
MUDr. Jana Haberlová, MUDr. Radim Mazanec Ph.D., MUDr. Pavel Seeman Ph.D.
Klinika dětské neurologie, DNA laboratoř 2. LF UK a FN Motol, Praha; Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Dědičné periferní neuropatie
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.
Odd. MR, Radiodiagnostická klinika 1. LF a VFN, Praha
Možnosti zobrazení očního bulbu, orbity a optického nervu v modalitě magnetické rezonance (MR)
created by © zooom.sk s.r.o.