Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
predsedníčka Obezitologickej sekcie SDS
Európsky deň obezity a 1. slovenský deň obezity
TÉMA ROKA
MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Katedra chirurgických oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Česká republika, Chirurgické oddělení Vítkovická nemocnice, a. s., Ostrava-Vítkovice, Česká republika
Metabolická chirurgia – chirurgia obezity
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Ingrid Niedermayerová
Neurologická ambulance Quattromedica Brno a Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Nimesulid v léčbě akutních bolestivých stavů v ordinaci praktického lékaře
MUDr. Václava Adámková
Klinická mikrobiologie a ATB centrum Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha
Antibiotická léčba
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Darina Petrleničová, PhD.
Centrum pre liečbu sclerosis multiplex, 2. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Najčastejšie chyby v diagnostike roztrúsenej sklerózy
MUDr. Helena Štrofová
Vidente Vinohrady s.r.o., Oční ambulance
Diferenciální diagnostika červeného oka z pohledu praktického lékaře
MUDr. Pavel Turčan
Centrum MEDIOL, Olomouc
Aktuální pohled na léčbu erektilní dysfunkce v ordinaci praktického lékaře
INFORMÁCIE
MUDr. Miriam Ladická
Onkohematologická klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
Algoritmus diagnostiky lymfómu pre praktických lekárov
ODBORNÉ ODPORÚčANIA
Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof
Kritériá pre nasadenie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Miroslav Sekot
Psychiatrická klinika 1. LF VFN a UK Praha
Medicínsky nevysvětlitelné symptomy – diagnostika a léčba
Medicínsky nevysvětlitelné příznaky (MNP) v současné době představují hlavní kritérium somatoformních poruch (SFD). Tyto poruchy patří mezi nejčastěji se vyskytující diagnózy v ordinaci praktického lékaře, kde představují 10–15 % všech pacientů. Funkční postižení spojené se somatizačními příznaky je srovnatelné s postižením pacientů s úzkostnými nebo depresivními poruchami. Medicínsky nevysvětlitelné příznaky vedou často k excesivní a velmi finančně nákladné lékařské péči. Článek přináší souhrnné informace ohledně diagnostiky a léčby těchto poruch.
Kľúčové slová: somatizace, hypochondrická porucha, Münchhausenův syndrom, neurastenie, antidepresiva, psychoterapie

Medically enexplained symptomps – diagnostics and treatment
Medically unexplained symptoms (MUS) currently constitute the main diagnostic criterion of somatoform disorders (SFD). They are are among the most prevalent mental disorders seen in general medical setting, present in 10 % to 15 % primary care patients.The funcional impairment associated with somatoform disorders is comparable with that seen in depressive and anxiety patrients. Medically unexplained symptomps lead to excesive and very expensive health care use. This article contains summarazing informations concerning diagnostics and treatment.
Key words: somatization, hypochondriasis, Münchhausen´s syndrome, neurastenia, antidepressants, psychotherapy
created by © zooom.sk s.r.o.