Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
predsedníčka Obezitologickej sekcie SDS
Európsky deň obezity a 1. slovenský deň obezity
TÉMA ROKA
MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Katedra chirurgických oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Česká republika, Chirurgické oddělení Vítkovická nemocnice, a. s., Ostrava-Vítkovice, Česká republika
Metabolická chirurgia – chirurgia obezity
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Ingrid Niedermayerová
Neurologická ambulance Quattromedica Brno a Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Nimesulid v léčbě akutních bolestivých stavů v ordinaci praktického lékaře
MUDr. Václava Adámková
Klinická mikrobiologie a ATB centrum Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha
Antibiotická léčba
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Darina Petrleničová, PhD.
Centrum pre liečbu sclerosis multiplex, 2. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Najčastejšie chyby v diagnostike roztrúsenej sklerózy
MUDr. Helena Štrofová
Vidente Vinohrady s.r.o., Oční ambulance
Diferenciální diagnostika červeného oka z pohledu praktického lékaře
MUDr. Pavel Turčan
Centrum MEDIOL, Olomouc
Aktuální pohled na léčbu erektilní dysfunkce v ordinaci praktického lékaře
Erektilní dysfunkce dnes již není považována jen za stav, zhoršující psychickou pohodu pacienta, ale i za významný rizikový faktor, spojený s mnoha závažnými onemocněními, zvláště cévní etiologie. Organické příčiny, ať už vaskulogenní, endokrinní, neurogenní atd., jsou nejčastějším důvodem vzniku tohoto onemocnění, čistě psychogenní faktory se samostatně objevují méně. Psychická složka se do jisté míry ale objevuje téměř vždy, většinou ve formě psychické nástavby. Úkolem lékaře je pacienty s erektilní dysfunkcí včas odhalit, pokusit se je získat pro spolupráci a situaci začít co nejdříve řešit. Lékem první volby v léčbě poruch erekce jsou inhibitory fosfodiesterázy typu 5. Z nových modalit je možné například i využití rázové vlny. Včasnou diagnostikou a léčbou poruch erekce můžeme výrazně přispět ke spokojenosti a zdraví našich pacientů.
Kľúčové slová: erektilní dysfunkce, inhibitory PDE5, erekce, rázová vlna, léčba poruch erekce

Current perspective on treating erectile dysfunction in the general practitioner's surgery
Erectile dysfunction is no longer considered to only be a condition impairing the patient's mental well-being, but also a significant risk factor associated with many serious diseases, particularly of vascular aetiology. Organic causes, whether vasculogenic, endocrine, neurogenic, etc., are the most common reason for developing this disease, with purely psychogenic factors occurring less frequently. However, a psychic component is almost invariably present to some degree, usually as an additional psychogenic overlay. The role of the physician is to detect erectile dysfunction patients early, try to win their cooperation, and begin to solve the situation as soon as possible. Phosphodiesterase type 5 inhibitors are the drugs of first choice in treating erectile dysfunction. New treatment modalities include the use of shock wave therapy. Early diagnosis and treatment of erectile dysfunction can substantially contribute to patient health and satisfaction.
Key words: erectile dysfunction, PDE5 inhibitors, erection, shock wave, erectile dysfunction treatment
INFORMÁCIE
MUDr. Miriam Ladická
Onkohematologická klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
Algoritmus diagnostiky lymfómu pre praktických lekárov
ODBORNÉ ODPORÚčANIA
Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof
Kritériá pre nasadenie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Miroslav Sekot
Psychiatrická klinika 1. LF VFN a UK Praha
Medicínsky nevysvětlitelné symptomy – diagnostika a léčba
created by © zooom.sk s.r.o.