Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
predsedníčka Obezitologickej sekcie SDS
Európsky deň obezity a 1. slovenský deň obezity
TÉMA ROKA
MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Katedra chirurgických oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Česká republika, Chirurgické oddělení Vítkovická nemocnice, a. s., Ostrava-Vítkovice, Česká republika
Metabolická chirurgia – chirurgia obezity
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Ingrid Niedermayerová
Neurologická ambulance Quattromedica Brno a Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Nimesulid v léčbě akutních bolestivých stavů v ordinaci praktického lékaře
MUDr. Václava Adámková
Klinická mikrobiologie a ATB centrum Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha
Antibiotická léčba
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Darina Petrleničová, PhD.
Centrum pre liečbu sclerosis multiplex, 2. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Najčastejšie chyby v diagnostike roztrúsenej sklerózy
MUDr. Helena Štrofová
Vidente Vinohrady s.r.o., Oční ambulance
Diferenciální diagnostika červeného oka z pohledu praktického lékaře
Červené oko/oči mohou být způsobeny záněty předního segmentu oka, také úrazy oka a jinými očními stavy. Nutná je důkladná anamnéza (kromě oční, se ptáme i na celkové obtíže). Oční změny mohou signalizovat závažná celková onemocnění. Vyšetření je nutno provádět při dobrém osvětlení, nejlépe denním, pomocí lupy. Červené oko ale může ukazovat na poškození jiných struktur oka, která praktik sám diagnostikovat nebo léčit nemůže a pacienta je nutné poslat k očnímu lékaři. Článek je dělen na postižení struktur předního segmentu a úrazy oka.
Kľúčové slová: červené oko, záněty předního segmentu oka, oční úrazy, odeslání k oftalmologovi

Differential diagnosis of red eye from the perspective of general practitioners
Red eye/eyes can be caused by inflammation of the anterior segment of the eye, as well as eye injuries and other eye conditions. What is needed is a thorough history (except ophthalmic - we ask the difficulty of the whole body). Ocular changes may signal serious systemic diseases. Investigations must be carried out in a good light, preferably daily, using a magnifying glass. Red eye but may indicate damage to other structures of the eye, that practice cannot diagnose alone or treat, a patient needs to be sent to an ophthalmologist. The article is divided into damaged structures of the anterior segment of the eye.
Key words: red eye, inflammation of the anterior segment of the eye, eye injuries, referral to an ophthalmologist
MUDr. Pavel Turčan
Centrum MEDIOL, Olomouc
Aktuální pohled na léčbu erektilní dysfunkce v ordinaci praktického lékaře
INFORMÁCIE
MUDr. Miriam Ladická
Onkohematologická klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
Algoritmus diagnostiky lymfómu pre praktických lekárov
ODBORNÉ ODPORÚčANIA
Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof
Kritériá pre nasadenie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Miroslav Sekot
Psychiatrická klinika 1. LF VFN a UK Praha
Medicínsky nevysvětlitelné symptomy – diagnostika a léčba
created by © zooom.sk s.r.o.