Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
predsedníčka Obezitologickej sekcie SDS
Európsky deň obezity a 1. slovenský deň obezity
TÉMA ROKA
MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Katedra chirurgických oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Česká republika, Chirurgické oddělení Vítkovická nemocnice, a. s., Ostrava-Vítkovice, Česká republika
Metabolická chirurgia – chirurgia obezity
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Ingrid Niedermayerová
Neurologická ambulance Quattromedica Brno a Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Nimesulid v léčbě akutních bolestivých stavů v ordinaci praktického lékaře
MUDr. Václava Adámková
Klinická mikrobiologie a ATB centrum Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha
Antibiotická léčba
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Darina Petrleničová, PhD.
Centrum pre liečbu sclerosis multiplex, 2. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Najčastejšie chyby v diagnostike roztrúsenej sklerózy
Sclerosis multiplex (SM) je autoimunitné zápalové a neurodegeneratívne ochorenie centrálneho nervového systému (CNS). Klinické príznaky a priebeh ochorenia sú veľmi variabilné, SM sa najčastejšie prejavuje relabujúcimi príznakmi, ktoré v konečnom dôsledku vyús-ťujú do invalidity. Skorá efektívna liečba je jedinou prevenciou progresie zneschopnenia. Neexistuje žiadny laboratórny test definitívne potvrdzujúci diagnózu SM, ktorá zostáva, napriek revidovaným diagnostickým kritériám, predovšetkým diagnózou klinickou. Chybná diagnostika SM je častá a má značné následky v starostlivosti o pacienta.
Kľúčové slová: sclerosis multiplex, diagnostika, chyby v diagnostike

The most common mistakes in diagnostics of multiple sclerosis
Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune, inflammatory and neurodegenerative disorder of central nervous system. The clinical presentation and course of the disease are highly variable, MS is most commonly characterized by relapsing symptoms which ultimately result in disability. Early effective treatment is the only prevention of disability progression. There is no laboratory test definitively sufficient to diagnose MS, which, despite revised sets of criteria, remains mainly a clinical one. The misdiagnosis of SM common and has significant consequences for patient care.
Key words: multiple sclerosis, diagnostics, misdiagnosis
MUDr. Helena Štrofová
Vidente Vinohrady s.r.o., Oční ambulance
Diferenciální diagnostika červeného oka z pohledu praktického lékaře
MUDr. Pavel Turčan
Centrum MEDIOL, Olomouc
Aktuální pohled na léčbu erektilní dysfunkce v ordinaci praktického lékaře
INFORMÁCIE
MUDr. Miriam Ladická
Onkohematologická klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
Algoritmus diagnostiky lymfómu pre praktických lekárov
ODBORNÉ ODPORÚčANIA
Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof
Kritériá pre nasadenie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Miroslav Sekot
Psychiatrická klinika 1. LF VFN a UK Praha
Medicínsky nevysvětlitelné symptomy – diagnostika a léčba
created by © zooom.sk s.r.o.