Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
predsedníčka Obezitologickej sekcie SDS
Európsky deň obezity a 1. slovenský deň obezity
TÉMA ROKA
MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Katedra chirurgických oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Česká republika, Chirurgické oddělení Vítkovická nemocnice, a. s., Ostrava-Vítkovice, Česká republika
Metabolická chirurgia – chirurgia obezity
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Ingrid Niedermayerová
Neurologická ambulance Quattromedica Brno a Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Nimesulid v léčbě akutních bolestivých stavů v ordinaci praktického lékaře
Nimesulid je nesteroidní antiflogistikum blokující preferenčně cyklooxygenázu 2, a proto má nižší gastropatické projevy. Jeho analgetické a protizánětlivé působení je nejen periferní, ale i centrální. Dle analgetického žebříku se podává v monoterapii či v kombinacích při léčbě akutních vertebrogenních bolestí, poúrazových a pooperačních stavů nebo dysmenorey. U menstruační migrény se užívá 7denní profylaktická kúra. Nimesulid je účinný v léčbě akutního záchvatu migrény i tenzní bolesti hlavy. Je alternativou při nesnášenlivosti či kontraindikacích jiných nesteroidních antirevmatik a triptanů.
Kľúčové slová: nimesulid, nesteroidní antirevmatika, akutní bolest, migréna

Nimesulide in the treatment of acute pain in the general practitioner
Nimesulide is a nonsteroidal anti-inflammatory drug preferentially blocking cyclooxygenase 2, and therefore has a lower gastropatic manifestations. The analgesic and anti-inflammatory activity is not only central but also peripheral. According to the analgesic ladder is administered as monotherapy or in combination for the treatment of acute vertebral pain, post-traumatic and postoperative conditions or dysmenorrhea. For menstrual migraine is used seven day prophylactic cure. Nimesulid is effective in the treatment of acute migraine attack and tension-type headache. It is an alternative medication by intolerance or contraindications to other NSAIDs and triptans.
Key words: nimesulide, nonsteroidal anti-inflammatory drug, acute pain, migraine
MUDr. Václava Adámková
Klinická mikrobiologie a ATB centrum Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha
Antibiotická léčba
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Darina Petrleničová, PhD.
Centrum pre liečbu sclerosis multiplex, 2. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Najčastejšie chyby v diagnostike roztrúsenej sklerózy
MUDr. Helena Štrofová
Vidente Vinohrady s.r.o., Oční ambulance
Diferenciální diagnostika červeného oka z pohledu praktického lékaře
MUDr. Pavel Turčan
Centrum MEDIOL, Olomouc
Aktuální pohled na léčbu erektilní dysfunkce v ordinaci praktického lékaře
INFORMÁCIE
MUDr. Miriam Ladická
Onkohematologická klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
Algoritmus diagnostiky lymfómu pre praktických lekárov
ODBORNÉ ODPORÚčANIA
Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof
Kritériá pre nasadenie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Miroslav Sekot
Psychiatrická klinika 1. LF VFN a UK Praha
Medicínsky nevysvětlitelné symptomy – diagnostika a léčba
created by © zooom.sk s.r.o.