Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie, NsP Spišská Nová Ves
Vertebrogénna problematika – úvod k hlavnej téme
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Neurologická klinika LF MU a FN, Brno
Neuropatická komponenta bolestí zad
doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN, Brno, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
MUDr. Tereza Andrašinová
Neurologická klinika LF MU a FN, Brno
MUDr. Roman Kopáčik
Neurologická klinika LF MU a FN, Brno, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
Neurologické aspekty lumbální spinální stenózy
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.
Katedra fyzioterapie Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci a RRR Centrum – Centrum léčby bolestivých stavů a pohybových poruch, Olomouc
Algeziologické, neurologické a rehabilitační aspekty v diagnostice a terapii pacientů s chronickými nespecifickými bolestmi bederního úseku páteře
prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
Klinika reumatológie LF SZU a NÚRCH, Piešťany
Neurologické komplikácie pri difúznej idiopatickej skeletálnej hyperostóze
MUDr. Daniel Čierny, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Kristína Brázdilová, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., FRCP
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Osteoporóza a vertebrogénna bolesť
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Jiří Piťha
MS centrum při Neurologickém odděleni KZ a.s. – Nemocnice Teplice o. z., Teplice
Nové formy aplikace injekčních léků u relabující roztroušené sklerózy
MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.
pinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Renata Háková
pinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Mgr. Zuzana Hlinková
pinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Mgr. Barbora Frgalová
pinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Veronika Hyšperská
pinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Mgr. Šárka Špaňhelová
pinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Vývoj elektronických formulářů pro vyšetření pacientů s poškozením míchy
MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.
Neurologické oddělení, epileptologické a neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku, Praha Institut neuropsychiatrické péče, Praha
Psychogenní neepileptické záchvaty
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Lucie Růžičková Jarešová
Dermatovenerologie, Nemocnice Na Homolce, Praha, L DermaMedEst s. r. o., Praha
Varicella, herpes zoster, komplikace a postherpetické neuralgie, prevence
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Bolest smíšené etiologie u polymorbidního pacienta
MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D.
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno
MUDr. Hana Řihová
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
MUDr. Tomáš Kempný, Ph.D.
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
MUDr. Ivan Suchánek
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
Fulminantní průběh lamotriginem indukované toxické epidermální nekrolýzy
Toxická epidermální nekrolýza (TEN) je kritický exfoliativní syndrom, který svým lokálním charakterem imituje povrchní popáleniny. Jedná se o polékovou reakci, které se projevuje nejen v oblasti kůže, ale také na sliznicích. Podkladem tohoto onemocnění je indukce apoptotického procesu v oblasti dermo-epidermální junkce. Antiepileptika dnes představují z pohledu rozvoje TEN jednu z nejdůležitěj- ších lékových skupin. V kazuistice prezentujeme případ mladé ženy s rozvojem toxické epidermální nekrolýzy po medikaci lamotriginu.
Kľúčové slová: toxická epidermální nekrolýza, lamotrigin.

Fulminant course of lamotrigine-induced toxic epidermal necrolysis
Toxic epidermal necrolysis (TEN) is a critical exfoliation syndrome that, due to its local nature, mimics superficial burns. It is a drug-induced reaction that is manifested not only on the skin, but also on the mucosae. The induction of an apoptotic process in the dermo-epidermal junction zone is the underlying cause of the disease. Antiepileptics currently represent one of the most important drug groups with respect to developing TEN. The case report presents a young woman who developed toxic epidermal necrolysis following lamotrigine treatment.
Key words: toxic epidermal necrolysis, lamotrigine.
MUDr. Zbyšek Pavelek
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
MUDr. Ludovit Hofmann Klzo, Ph.D.
Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové
Spontánní intrakraniální hypotenze – kazuistika, diagnostika a léčba
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves, a. s., SVET ZDRAVIA
VIII. pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči, 10. – 11. september 2015
created by © zooom.sk s.r.o.