Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie, NsP Spišská Nová Ves
Vertebrogénna problematika – úvod k hlavnej téme
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Neurologická klinika LF MU a FN, Brno
Neuropatická komponenta bolestí zad
doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN, Brno, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
MUDr. Tereza Andrašinová
Neurologická klinika LF MU a FN, Brno
MUDr. Roman Kopáčik
Neurologická klinika LF MU a FN, Brno, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
Neurologické aspekty lumbální spinální stenózy
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.
Katedra fyzioterapie Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci a RRR Centrum – Centrum léčby bolestivých stavů a pohybových poruch, Olomouc
Algeziologické, neurologické a rehabilitační aspekty v diagnostice a terapii pacientů s chronickými nespecifickými bolestmi bederního úseku páteře
prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
Klinika reumatológie LF SZU a NÚRCH, Piešťany
Neurologické komplikácie pri difúznej idiopatickej skeletálnej hyperostóze
MUDr. Daniel Čierny, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Kristína Brázdilová, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., FRCP
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Osteoporóza a vertebrogénna bolesť
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Jiří Piťha
MS centrum při Neurologickém odděleni KZ a.s. – Nemocnice Teplice o. z., Teplice
Nové formy aplikace injekčních léků u relabující roztroušené sklerózy
MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.
pinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Renata Háková
pinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Mgr. Zuzana Hlinková
pinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Mgr. Barbora Frgalová
pinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Veronika Hyšperská
pinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Mgr. Šárka Špaňhelová
pinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Vývoj elektronických formulářů pro vyšetření pacientů s poškozením míchy
MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.
Neurologické oddělení, epileptologické a neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku, Praha Institut neuropsychiatrické péče, Praha
Psychogenní neepileptické záchvaty
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Lucie Růžičková Jarešová
Dermatovenerologie, Nemocnice Na Homolce, Praha, L DermaMedEst s. r. o., Praha
Varicella, herpes zoster, komplikace a postherpetické neuralgie, prevence
Virus Varricela zoster je jediný vir, který způsobuje dvě odlišná onemocnění – plané neštovice (varicellu) a pásový opar (herpes zoster). Primární infekce je charakterizována generalizovaným výsevem puchýřků na erytematózní spodině na kůži a sliznicích. Endogenní infekce se projevuje výsevem vezikul v herpetiformním uspřádání v průběhu jednoho nebo více nervových kořenů, v dermatomech. Primoinfekce je typická pro dětský věk, nejčastěji v předškolním období. Po dobu primární infekce virus putuje podél senzorického nervu z kůže do příslušného ganglia, kde zůstává v latentní fázi. Herpes zoster vzniká jako následek reaktivace latentních virů při snížené imunitě jedince. Nejčastější komplikací jsou postherpetické neuralgie, které jsou často rezistentní k terapii. Nejlepší prevencí postherpetických neuralgií je včasná diagnostika a léčba onemocnění. Od dubna 2014 je v ČR jako první ze zemí střední a východní Evropy k dispozici vakcína proti pásovému oparu.
Kľúčové slová: varicella, zoster virus, varicella, herpes zoster, postherpetické neuralgie, bolest, antivirotika, prevence.

Varicella, herpes zoster, complications and postherpetic neuralgia, prevention
The varicella-zoster virus is the only virus that can cause two different diseases: chickenpox (varicella) and shingles (herpes zoster). Primary infection is characterized by a generalized vesicular eruption on an erythematous base of the skin and the mucosa. Endogenous infection is manifested by a vesicular eruption in a herpetiform pattern along the course of one or more nerve roots, the dermatomes. Primary infection is typical for childhood, causing chickenpox. It most commonly affects children aged three to six years. During the period of primary infection, the virus travels along the sensory nerve from the skin to the appropriate ganglion where it remains in a latent state. Herpes zoster occurs as a result of reactivation of latent viruses. It is an inflammatory disease of the posterior horns of the spinal cord or of brain cells with skin involvement. Postherpetic neuralgia that is often treatment resistant is the most frequent complication. The best way to prevent this complication is early diagnosis and treatment. Since April 2014, vaccine against herpes zoster has been available in the Czech Republic as the first among central and eastern European countries.
Key words: varicella-zoster virus, varicella, herpes zoster, postherpetic neuralgia, pain, antiviral drugs, prevention.
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Bolest smíšené etiologie u polymorbidního pacienta
MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D.
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno
MUDr. Hana Řihová
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
MUDr. Tomáš Kempný, Ph.D.
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
MUDr. Ivan Suchánek
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
Fulminantní průběh lamotriginem indukované toxické epidermální nekrolýzy
MUDr. Zbyšek Pavelek
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
MUDr. Ludovit Hofmann Klzo, Ph.D.
Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové
Spontánní intrakraniální hypotenze – kazuistika, diagnostika a léčba
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves, a. s., SVET ZDRAVIA
VIII. pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči, 10. – 11. september 2015
created by © zooom.sk s.r.o.