Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie, NsP Spišská Nová Ves
Vertebrogénna problematika – úvod k hlavnej téme
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Neurologická klinika LF MU a FN, Brno
Neuropatická komponenta bolestí zad
doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN, Brno, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
MUDr. Tereza Andrašinová
Neurologická klinika LF MU a FN, Brno
MUDr. Roman Kopáčik
Neurologická klinika LF MU a FN, Brno, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
Neurologické aspekty lumbální spinální stenózy
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.
Katedra fyzioterapie Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci a RRR Centrum – Centrum léčby bolestivých stavů a pohybových poruch, Olomouc
Algeziologické, neurologické a rehabilitační aspekty v diagnostice a terapii pacientů s chronickými nespecifickými bolestmi bederního úseku páteře
prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
Klinika reumatológie LF SZU a NÚRCH, Piešťany
Neurologické komplikácie pri difúznej idiopatickej skeletálnej hyperostóze
MUDr. Daniel Čierny, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Kristína Brázdilová, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., FRCP
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Osteoporóza a vertebrogénna bolesť
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Jiří Piťha
MS centrum při Neurologickém odděleni KZ a.s. – Nemocnice Teplice o. z., Teplice
Nové formy aplikace injekčních léků u relabující roztroušené sklerózy
MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.
pinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Renata Háková
pinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Mgr. Zuzana Hlinková
pinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Mgr. Barbora Frgalová
pinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Veronika Hyšperská
pinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Mgr. Šárka Špaňhelová
pinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Vývoj elektronických formulářů pro vyšetření pacientů s poškozením míchy
Detailní neurologické a funkční vyšetření je zásadní pro hodnocení vývoje po poranění míchy. Ke standardizaci vyšetřovacích postupů významně přispěla Evropská multicentrická studie EMSCI. Jejich rozšíření v České republice probíhá formou Kurzů vyšetření spinální- ho pacienta, které pořádá Spinální jednotka ve FN Motol. Elektronické formuláře by mohly pomoci zjednodušit zpracování získaných informací, sjednotit výstupy a zpřehlednit zdravotnickou dokumentaci.
Kľúčové slová: poranění míchy, neurologické vyšetření, funkční vyšetření, spasticita, standardizace, elektronický formulář.

Evaluation of electronic forms for the assessment of spinal cord injured patients
Detailed neurological and functional examination is fundamental for the evaluation of the development after spinal cord injury. European Multicenter Study about Spinal Cord Injury (EMSCI) has significantly contributed to standardization of processes of investigation. Their widening is going on in the Czech Republic in form of courses on the examination of a spinal cord injured patient organised by the Spinal Cord Unit Prague, University Hospital Motol. Electronic forms could help to simplify processing of obtained information, unify outputs and make the medical documentation better arranged.
Key words: spinal cord injury, neurological assessment, functional assessment, spasticity, standardization, electronic form.
MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.
Neurologické oddělení, epileptologické a neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku, Praha Institut neuropsychiatrické péče, Praha
Psychogenní neepileptické záchvaty
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Lucie Růžičková Jarešová
Dermatovenerologie, Nemocnice Na Homolce, Praha, L DermaMedEst s. r. o., Praha
Varicella, herpes zoster, komplikace a postherpetické neuralgie, prevence
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Bolest smíšené etiologie u polymorbidního pacienta
MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D.
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno
MUDr. Hana Řihová
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
MUDr. Tomáš Kempný, Ph.D.
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
MUDr. Ivan Suchánek
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
Fulminantní průběh lamotriginem indukované toxické epidermální nekrolýzy
MUDr. Zbyšek Pavelek
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
MUDr. Ludovit Hofmann Klzo, Ph.D.
Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové
Spontánní intrakraniální hypotenze – kazuistika, diagnostika a léčba
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves, a. s., SVET ZDRAVIA
VIII. pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči, 10. – 11. september 2015
created by © zooom.sk s.r.o.