Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Preventívne centrum Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Ján Baumgartner
Lasercentrum Paracelsi
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika Univerzitnej nemocnice Bratislava – Staré Mesto
prof. MUDr. Pavel Babál, CSc
Ústav patologickej anatómie LF UK Bratislava
Angiokeratóm
MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí FN Na Bulovce, Praha, Klinika infekčních a tropických nemocí UK 1. LF UK a NNB, Praha
Infekce vyvolané herpetickými viry herpes simplex a varicella zoster a jejich léčba
TÉMA ROKA
Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Niektoré nové aspekty chronickej urtikárie
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Martin Fuchs
Immunoflow s. r. o., Praha
Atopický ekzém z pohledu alergologa
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Vladimír Bartoš, PhD.
Oddelenie patologickej anatómie FNsP, Žilina
MUDr. Jana Doboszová
Pracovisko patologickej anatómie, Medicyt, s. r. o., Žilina
Imunohistochemická expresia hladkosvalového aktínu v tkanive bazocelulárneho karcinómu kože
OKIENKO ESTETICKEJ DERMATOLÓGIE
MUDr. Michaela Blaško, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava, INTERKLINIK, Bratislava
Hyperhidróza: anatómia, patofyziológia a liečba s dôrazom na úlohu botulotoxínu A
SPEKTRUM
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
MUDr. Alena Masarovičová
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
MUDr. Alina Hrabinová-Riaško
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
História balneoterapie – starovek
Použitie vody na medicínske účely je také staré ako ľudstvo samo. Slovo aqua (voda), všetkým známe z antických čias, sa skladá z dvoch gréckych slov – „a“ a „qua“. Doslovný preklad znamená „od ktorej“, čím sa myslí ...od ktorej vzniklo všetko (in quo omnia constant). Kúpeľná liečba, či už pôsobenie vody samotnej (hydroterapia), alebo aj minerálnych látok (balneoterapia), preto patrí k najstarším spôsobom liečby viacerých ochorení. Najmä sírové a sírovodíkové minerálne vody boli vyhľadávané pre svoj priaznivý liečebný vplyv na kožu a kĺby. Koža totiž ako imunologicky aktívny hraničný orgán spája organizmus s okolitým prostredím. Priamo na ňu pôsobia slnko, okolitý vzduch, voda, chlad i teplo, čo sa dá empiricky ľahko priamo sledovať.
MUDr. Bohdan Holý
MUDr. Alena Nejdková, Kožná a korektívna ambulancia, s. r. o., Žilina
Čo treba a čo už nie je možné zohnať do výbavy?
created by © zooom.sk s.r.o.