Stiahnite si Acrobat Reader   
 
SLOVO ÚVODOM
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
prezident Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof, člen redakčnej rady odborného časopisu VIA PRACTICA
Zbytočne „zachraňovaní“ hypertonici: až 60 000 urgentných výjazdov sanitiek ročne
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
Gastroentero-Hepatologické centrum Thalion, Bratislava
Nadúvanie brucha
MUDr. Karol Trejbal
Kardiologické oddelenie, Klinika kardiológie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
Možnosti liečby hypertenzie u seniorov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
I. KAIM UPJŠ LF Košice
MUDr. Monika Paulíková
VOU Košice
Nové odporúčania Európskej resuscitačnej rady pre základnú neodkladnú resuscitáciu dospelých
MUDr. Jiří Kladenský
UROINTEGRITAS s. r. o., Dům zdraví Marty Hartlové, Brno
Akutní infekce močových cest – diagnostické a léčebné možnosti v ordinaci praktického lékaře
PharmDr. Silvia Fialová, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Fytoterapia benígnej hyperplázie prostaty
Benígna hyperplázia prostaty (BHP) je rozšíreným ochorením starnúcej mužskej populácie. Ide o zväčšenie prostaty, veľmi nepríjemné ochorenie, spojené s množstvom symptómov. Uvádza sa, že symptómami BHP trpí približne 50 % mužov po 50. a až 75 % po 80. roku života. Najbežnejšími symptómami sú nutkanie na močenie, prerušované močenie, slabý prúd moču, pocit neúplného vyprázdnenia močového mechúra a ďalšie dráždivé symptómy, ako časté a naliehavé močenie cez deň a noktúria. V prevencii a takisto aj v terapii BHP sa uplatňujú popri syntetických látkach aj prírodné látky a rastlinné extrakty. Fytoterapia BHP popri klasickej medikamentóznej liečbe prináša porovnateľné výsledky a množstvo benefitov. Ide najmä o rastlinné extrakty s obsahom mastných kyselín a fytosterolov, ktoré majú priaznivý účinok na prostatu. Medzi najznámejšie patria extrakty z liečivých rastlín Serenoa repens, Pygeum africanum, Cucurbita pepo, Urtica dioica a prírodné látky ako beta-sitosterol, či indol-3-karbinol.
Kľúčové slová: BHP, fytoterapia, fytosteroly, rastlinné extrakty, indol-3-karbinol

Phytotherapy of benign prostate hyperplasia
Benign prostate hyperplasia (BHP) is a common affection of aging men population. It is a prostate gland enlargement, very uncomfortable affection, committed to many symptoms. It is known that about 50 % of men in age 50 and 75 % of men in age 80 suffer of BHP symptoms. The most common symptoms are urgency, intermittence, weak stream, feeling of incomplete bladder emptying and irritative symptoms such frequency and urgent micturition and nocturia. In prevention as well as therapy of BHP are apart synthetic drugs also natural substances and plant extracts. Phytotherapy of BHP offers apart conventional medical therapy comparable results and many benefits. Here are especially plant extracts containing fatty acids and phytosterols with favourable effect to prostate. Among the most known are extracts from plants Serenoa repens, Pygeum africanum, Cucurbita pepo, Urtica dioica and natural substances as β-sitosterol and indol-3-carbinol.
Key words: BHP, phytotherapy, phytosterols, plant extracts, indol-3-carbinol
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Peter Marko, MPH
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Kežmarok
Terapia obezity v praxi všeobecného lekára pre dospelých
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, ZZS Life Star Emergency, Limbach
MUDr. Peter Herman
ZZS Life Star Emergency, Limbach
Peter Jackuliak
JIS V. interná klinika LF UK a UN, Bratislava
Synkopy z pohľadu lekára záchrannej zdravotnej služby – dve kazuistiky
PARAGRAF
MUDr. Monika Palušková, MBA
Medires, s. r. o., Nové Zámky
MUDr. Kamil Száz
I. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Prehliadka mŕtveho a vykonávanie pitvy – kompetencie a povinnosti všeobecného lekára
created by © zooom.sk s.r.o.