Stiahnite si Acrobat Reader   
 
SLOVO ÚVODOM
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
prezident Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof, člen redakčnej rady odborného časopisu VIA PRACTICA
Zbytočne „zachraňovaní“ hypertonici: až 60 000 urgentných výjazdov sanitiek ročne
Medzi praktickými lekármi a lekármi urgentnej medicíny je viac styčných bodov, akoby si ktokoľvek vedel predstaviť. Jedným z nich sú pacienti s hypertenziou. Praktický lekár pre dospelých robí základnú diagnostiku, organizuje dispenzárnu starostlivosť, predpisuje lieky, kontroluje dodržiavanie životosprávy a režimových opatrení. Lekár záchrannej zdravotnej služby v obydlí pacienta s hypertenziou vidí to, čo je poznaniu praktika skryté. Pacienta sediaceho v kresle pred televízorom namiesto pravidelného pohybu, s bránicou vytlačenou vysoko do hrudníka abdominálnou obezitou, popolníkom plným cigariet, solenými orieškami a slanými čipsami na stolíku ako „dôkazom obmedzovania soli v potrave“, s liekmi v krabici od topánok, kde sú spoločne medikamenty obidvoch manželov. Na otázku o užívaných liekoch ich pacient začne vyberať a ukladať vedľa seba, pričom manželka/manžel začne krabičky prekladať so slovami: “Tieto nie sú tvoje, to užívam ja.“ Z tohto vidieť compliance k liečbe.
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
Gastroentero-Hepatologické centrum Thalion, Bratislava
Nadúvanie brucha
MUDr. Karol Trejbal
Kardiologické oddelenie, Klinika kardiológie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
Možnosti liečby hypertenzie u seniorov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
I. KAIM UPJŠ LF Košice
MUDr. Monika Paulíková
VOU Košice
Nové odporúčania Európskej resuscitačnej rady pre základnú neodkladnú resuscitáciu dospelých
MUDr. Jiří Kladenský
UROINTEGRITAS s. r. o., Dům zdraví Marty Hartlové, Brno
Akutní infekce močových cest – diagnostické a léčebné možnosti v ordinaci praktického lékaře
PharmDr. Silvia Fialová, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Fytoterapia benígnej hyperplázie prostaty
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Peter Marko, MPH
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Kežmarok
Terapia obezity v praxi všeobecného lekára pre dospelých
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, ZZS Life Star Emergency, Limbach
MUDr. Peter Herman
ZZS Life Star Emergency, Limbach
Peter Jackuliak
JIS V. interná klinika LF UK a UN, Bratislava
Synkopy z pohľadu lekára záchrannej zdravotnej služby – dve kazuistiky
PARAGRAF
MUDr. Monika Palušková, MBA
Medires, s. r. o., Nové Zámky
MUDr. Kamil Száz
I. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Prehliadka mŕtveho a vykonávanie pitvy – kompetencie a povinnosti všeobecného lekára
created by © zooom.sk s.r.o.