Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
predseda redakčnej rady
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Olga Pecinovská
Oddělení pro léčbu závislostí, 1. LF UK, Praha
Delirium u závislostí na návykových látkách
doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Liečba delíria
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.
Kognitivní centrum, Neurologická klinika FN Ostrava
MUDr. Jiří Konrád
Psychiatrická léčebna, Havlíčkův Brod
MUDr. Petra Bártová, Ph.D.
Kognitivní centrum, Neurologická klinika FN Ostrava
Delirium u geriatrických nemocných
doc. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Karlova univerzita v Praze 1. lékařská fakulta a Všeobecná neurologická klinika v Praze
Delirium: častý, závažný a opomíjený problém
MUDr. Tereza Uhrová
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Jiří Klempíř
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Delirium – obecný úvod do problematiky
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň
Neuropatická bolest – častá komponenta mnoha onemocnění
MUDr. Ladislav Gurčík, PhD.
Neurologické oddelenie VNsP Levoča
Primárne progresívna roztrúsená skleróza – diagnostika, klinické aspekty a liečba
doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
Neurologická klinika dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Petra Kalitová
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha
Současné možnosti léčby závratí
MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
MUDr. Jan Kastner
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň
MUDr. Jiří Polívka, CSc.
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
Sekundární bolesti hlavy v klinické praxi
MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Syndrom neklidných nohou a periodické pohyby končetinami ve spánku u dětí
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Markéta Pospíšková
Oddělení radiační onkologie, KOC KNTB a. s., Zlín
MUDr. Milan Kohoutek
Oddělení radiační onkologie, KOC KNTB a. s., Zlín
MUDr. Michaela Zábojníková
Oddělení radiační onkologie, KOC KNTB a. s., Zlín
Současný stav a perspektivy léčby mozkových metastáz
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Jana Junkerová
Neurologická klinika FN Ostrava
MUDr. Olga Zapletalová
Neurologická klinika FN Ostrava
MUDr. Jan Živný, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie, 1. LF UK, Praha
Myasthenia gravis – souvislost s vakcinací proti chřipce
MUDr. Martin Vyhnálek
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC), Brno, Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha, AD Centrum, Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a FN KV, Neurologická klinika, Praha
MUDr. Václav Dostál
Neurologické oddělení, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická léčebna Dobřany
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Gerontologické centrum, UK FHS v Praze
MUDr. Jan Laczó, Ph.D.
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC), Brno, Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Vladimír Línek
Centrum klinických neurověd, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Diagnostikujeme a léčíme demence správně a včas? Výsledky průzkumu ve světle nových doporučení
Průzkum mezi 150 ambulantními neurology, psychiatry a geriatry zjišťoval aktuální zvyklosti v diagnostice a léčbě kognitivních poruch v ČR. Více než polovina pacientů s kognitivní poruchou byla diagnostikována až ve středně pokročilém a pozdním stadiu. Výsledky ukazují nedostatečné užívání zobrazovacích metod v diagnostice. Většina pacientů s diagnózou Alzheimerovy choroby je léčena kognitivy. Potvrzuje se široké užívání neúčinných nootropik.
Kľúčové slová: demence, kognitivní poruchy, Alzheimerova choroba, diagnostika, léčba, kognitiva, inhibitory acetylcholinesterázy.

Is dementia diagnosed and treated correctly and timely? Results of a survey in the light of new recommendations
A survey among 150 outpatient neurologists, psychiatrists and geriatricians aimed to ascertain the current practices in diagnosing and treating cognitive disorders in the Czech Republic. More than half of the patients with a cognitive disorder were diagnosed in moderately advanced and late stages. The results reveal insufficient use of imaging modalities for diagnosis. Most patients with the diagnosis of Alzheimer's disease are treated with cognitive enhancers. A widespread use of inefficient nootropics has been shown.
Key words: dementia, cognitive disorders, Alzheimer's disease, diagnosis, treatment, cognitive enhancers, acetylcholinesterase inhibitors.
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Sympózium praktickej neurológie – Neurológia pre prax 21. – 22. október 2011, Tále
KONTROVERZIE
doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU ve FN u sv. Anny, Brno, Výzkumná skupina pro behaviorální a sociální neurovědy, Středoevropský technologický institut (CEITEC), Masarykova univerzita, Brno
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Centrum pro epilepsie Motol, Praha
Alternativní monoterapie epilepsie versus kombinovaná terapie epilepsie
REFERÁTY Z LITERATÚRY
MUDr. Tomáš Gescheidt
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Publikujeme v zahraničí
created by © zooom.sk s.r.o.