Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
Navigácia medzi Scyllou a Charybdou – Odysea plošného očkovania proti tuberkulóze
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
Detská ortopedická klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Martina Frištáková
Detská ortopedická klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Eva Hajduová
Detská ortopedická klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Peter Polan
Ortopedické oddelenie, Košice – Šaca
Možnosti diagnostiky a liečby vývojovej dysplázie bedrových kĺbov u novorodencov
prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN v Motole, Pediatrická klinika
Chronická zácpa u dětí
MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Dětská poliklinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
Nutrigenomika v koncepci časné dětské výživy
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Fyzickou aktivitou indukovaná bronchokonstrikcia u detí a adolescentov
MUDr. Štěpánka Čapková
Dětské kožní oddělení, Dětská poliklinika, FN v Motole, Praha
Plenková dermatitida
Autorka ve svém sdělení podrobně rozebírá příčiny a typy plenkové dermatitidy, uvádí diferenciální diagnózu běžných i vzácných dermatóz v plenkové oblasti a doporučuje režimová a léčebná opatření k rychlému zvládnutí tohoto častého dětského kožního onemocnění.
Kľúčové slová: příčiny a typy plenkové dermatitidy, komplikace kvasinkovou infekcí, diferenciální diagnóza onemocnění v plenkové lokalizaci, správný režim a léčba plenkové dermatitidy.

Napkin dermatitis
The author deals in detail with the causes and types of napkin dermatitis, mentions the differential diagnosis of common as well as rare skin conditions in the nappy area, and recommends regimen and therapeutic measures in order to rapidly manage this common skin condition in children.
Key words: causes and types of napkin dermatitis, complications due to yeast infection, differential diagnosis of a condition in the nappy area, proper regimen and treatment of napkin dermatitis.
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Soukromá pediatrická praxe, Kostelec u Křížků
Léčba onemocnění dolních dýchacích cest
KAZUISTIKY
MUDr. Viktor Jankó
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
Bolesti hlavy u 12-ročného chlapca
GENETIKA NAŁA KAŽDODENNÁ
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
Neprospievajúce dojča s opakovanými horúčkami
PýTATE SA, ODPOVEDÁME
MUDr. Ľubica Tichá, PhD.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Kortikoidy a ich vedľajšie účinky
LAUDÁCIE
doc. MUDr. Michal Hladík, PhD.
K životnímu výročí profesora László Kovácse
MUDr. Anna Hlavatá, PhD. a kolektív pracovníkov 2. detskej kliniky
K životnému jubileu profesora László Kovácsa
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH.
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Prof. MUDr. Jan Janda, CSc. je sedemdesiatnikom
POD LUPOU
Mgr. Slávka Mrosková
Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita v Prešove
PhDr. Martina Požonská, PhD.
Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita v Prešove
Pitný režim v prvom roku života dieťaťa
doc. MUDr. Ludmila Vyhnánková, CSc.
ORL specialista, Praha
Význam PUFA OMEGA-3 pro děti
created by © zooom.sk s.r.o.