Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
Navigácia medzi Scyllou a Charybdou – Odysea plošného očkovania proti tuberkulóze
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
Detská ortopedická klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Martina Frištáková
Detská ortopedická klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Eva Hajduová
Detská ortopedická klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Peter Polan
Ortopedické oddelenie, Košice – Šaca
Možnosti diagnostiky a liečby vývojovej dysplázie bedrových kĺbov u novorodencov
prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN v Motole, Pediatrická klinika
Chronická zácpa u dětí
MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Dětská poliklinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
Nutrigenomika v koncepci časné dětské výživy
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Fyzickou aktivitou indukovaná bronchokonstrikcia u detí a adolescentov
Respiračné symptómy v súvislosti s fyzickou aktivitou, predovšetkým športom, udáva významné percento pacientov s astmou, ale aj jedincov bez astmy. Samotná anamnéza je málo špecifická a liečba výlučne na jej základe povedie k nesprávnej liečbe v polovici prípadov. Každý pacient vyžaduje širšiu diferenciálnu diagnostiku a objektívne potvrdenie bronchokonstrikcie pomocou záťažového funkčného pľúcneho vyšetrenia. Fyzickou aktivitou indukovanú bronchokonstrikciu vieme efektívne ovplyvniť farmakologickými, ale aj nefarmakologickými prostriedkami. Cieľom je umožniť deťom a mladým ľuďom pokračovať v pravidelnej športovej aktivite a podporovať zdravý spôsob života.
Kľúčové slová: astma, fyzickou aktivitou indukovaná bronchokonstrikcia, diagnostika, liečba.

Exercise induced bronchoconstriction in children and young people
Respiratory symptoms related to physical activity, mostly sport activities are reported by substantial percentage of patients with asthma and individuals without asthma as well. Symptom history alone has a low specificity and therapy based exclusively on symptoms will be inappropriate in half of the cases. Thus every patient requires a broader differential diagnosis and objective confirmation of bronchoconstriction by a challenge pulmonary function testing. Exercise induce bronchoconstriction can be effectively treated by pharmacologic and non-pharmacologic management. The aim is to allow children and young people to continue in regular exercise and encourage a healthy life-style.
Key words: asthma, exercise induced bronchoconstriction, diagnosis, therapy.
MUDr. Štěpánka Čapková
Dětské kožní oddělení, Dětská poliklinika, FN v Motole, Praha
Plenková dermatitida
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Soukromá pediatrická praxe, Kostelec u Křížků
Léčba onemocnění dolních dýchacích cest
KAZUISTIKY
MUDr. Viktor Jankó
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
Bolesti hlavy u 12-ročného chlapca
GENETIKA NAŁA KAŽDODENNÁ
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
Neprospievajúce dojča s opakovanými horúčkami
PýTATE SA, ODPOVEDÁME
MUDr. Ľubica Tichá, PhD.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Kortikoidy a ich vedľajšie účinky
LAUDÁCIE
doc. MUDr. Michal Hladík, PhD.
K životnímu výročí profesora László Kovácse
MUDr. Anna Hlavatá, PhD. a kolektív pracovníkov 2. detskej kliniky
K životnému jubileu profesora László Kovácsa
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH.
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Prof. MUDr. Jan Janda, CSc. je sedemdesiatnikom
POD LUPOU
Mgr. Slávka Mrosková
Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita v Prešove
PhDr. Martina Požonská, PhD.
Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita v Prešove
Pitný režim v prvom roku života dieťaťa
doc. MUDr. Ludmila Vyhnánková, CSc.
ORL specialista, Praha
Význam PUFA OMEGA-3 pro děti
created by © zooom.sk s.r.o.