Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
Navigácia medzi Scyllou a Charybdou – Odysea plošného očkovania proti tuberkulóze
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
Detská ortopedická klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Martina Frištáková
Detská ortopedická klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Eva Hajduová
Detská ortopedická klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Peter Polan
Ortopedické oddelenie, Košice – Šaca
Možnosti diagnostiky a liečby vývojovej dysplázie bedrových kĺbov u novorodencov
prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN v Motole, Pediatrická klinika
Chronická zácpa u dětí
MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Dětská poliklinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
Nutrigenomika v koncepci časné dětské výživy
Vliv výživy na expresi genů studuje nutrigenomika. V rámci metabolického programování může tak výživa plodu a dítěte po narození významně ovlivnit zdravotní stav člověka do dospělosti. Nevhodná výživa zvyšuje nebezpečí rozvoje metabolického syndromu a s ním spojených onemocnění v dospělém věku. Původní Barkerova teorie je v průběhu času ověřována řadou dalších studií, které se promítají do praktických realizací. Pro pediatrickou praxi jsou poznatky nutrigenomiky dalším argumentem pro podporu kojení, v případě nedostatku mateřského mléka pro podporu formulí upravených formou nutričního inženýrství. Nutrigenomika dále formuje pohled přístupu praktického lékaře k výživě kojence a batolete k přiměřené dynamice jeho růstu a vývoje.
Kľúčové slová: nutrigenomika, nutriční inženýrství, metabolické programování, výživa plodu, časná výživa dítěte.

Nutrigenomics in the concept of children‘s early nutrition
The affect of nutrition upon the expression of genes is handled by nutrigenomics. In the context of metabolic programming inadequate nutrition of foetus and postneonatals may significantly influence the health condition of an individual in the adult age. An unsuitable nutrition increases the risk of development of the metabolic syndrome and related disorders in adulthood. The original Barker´s theory is currently verified by number of other studies, and reflected in the practical implementations. For paediatric practice knowledge of nutrigenomics is a further argument to support breast-feeding. In the event of a human milk shortage then to assist formulas customized by nutrition engineering. Nutrigenomics further forms the approach of a medical GP to nutrition of sucklings and toddlers adequate to their stage of growth and development.
Key words: nutrigenomics, nutritional, metabolic engineering, programming, nutrition of the fruit, early child nutrition.
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Fyzickou aktivitou indukovaná bronchokonstrikcia u detí a adolescentov
MUDr. Štěpánka Čapková
Dětské kožní oddělení, Dětská poliklinika, FN v Motole, Praha
Plenková dermatitida
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Soukromá pediatrická praxe, Kostelec u Křížků
Léčba onemocnění dolních dýchacích cest
KAZUISTIKY
MUDr. Viktor Jankó
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
Bolesti hlavy u 12-ročného chlapca
GENETIKA NAŁA KAŽDODENNÁ
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
Neprospievajúce dojča s opakovanými horúčkami
PýTATE SA, ODPOVEDÁME
MUDr. Ľubica Tichá, PhD.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Kortikoidy a ich vedľajšie účinky
LAUDÁCIE
doc. MUDr. Michal Hladík, PhD.
K životnímu výročí profesora László Kovácse
MUDr. Anna Hlavatá, PhD. a kolektív pracovníkov 2. detskej kliniky
K životnému jubileu profesora László Kovácsa
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH.
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Prof. MUDr. Jan Janda, CSc. je sedemdesiatnikom
POD LUPOU
Mgr. Slávka Mrosková
Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita v Prešove
PhDr. Martina Požonská, PhD.
Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita v Prešove
Pitný režim v prvom roku života dieťaťa
doc. MUDr. Ludmila Vyhnánková, CSc.
ORL specialista, Praha
Význam PUFA OMEGA-3 pro děti
created by © zooom.sk s.r.o.