Stiahnite si Acrobat Reader   
 
SUPLEMENT
MUDr. Ivan Gogolák, PhD.
Neurologická klinika SZU, FN Ružinov, Bratislava
Prevencia cievnych mozgových príhod
doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
Neurologická klinika, Fakultná nemocnica Nitra
Liečba NCMP v akútnom štádiu – odborné usmernenie
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.,
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves, a.s., Spišská Nová Ves
MUDr. Andrea Hlubeková,
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves, a.s., Spišská Nová Ves
MUDr. Vlastimil Horný
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves, a.s., Spišská Nová Ves
Cervikogénne vertebrogénne syndrómy v neurologickej praxi
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FN Bratislava
Bolesti hlavy
MUDr. Peter Valkovič, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a FNsP Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera
Praktický prístup k problematike závratov
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.
Neurologická klinika FNsP J. A. Reimana a Fakulty zdravotníctva Prešovskej
Poruchy kognitívnych funkcií u pacientov so sclerosis multiplex
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha, Katedra psychiatrie IPVZ, Praha
Terapia poruch chování u pacientů s Alzheimerovou chorobou
created by © zooom.sk s.r.o.