Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Igor Ondrejka, PhD., MUDr. Milena Drímalová, CSc.
Psychiatrická klinika UK JLF a MFN v Martine
Hyperkinetická porucha a syndróm z aspektu psychofarmakoterapie
MUDr. Gabriela Leblová
Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice
Nerozpoznaná Huntingtonova choroba v psychiatrické péči
MUDr. Jiří Švarc
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Huntingtonova choroba a psychiatrické ochranné léčení
KOMENTÁRE
MUDr. Ján Šuba
Klinika detskej psychiatrie DFNsP a LFUK, Bratislava
ADHD – liečba a rehabilitácia poruchy

Ze zahraničního tisku
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Jiří Konrád
Psychogeriatrický primariát, Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod
Demence s lewyho tělísky, diagnostika, klinický význam, možnosti léčby, kazuistika
MUDr. Pavel Fridrich
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
EEG, EKG a EMG monitorování při elektrokonvulzivní terapii
PhDr. František David Krch
Psychiatrická klinika VFN, Praha
Poruchy příjmu potravy – rizikové faktory
MUDr. Ľubica Forgáčová
Psychiatrická klinika SZU, NsP Ružinov, Bratislava
Problém klasifikácie paranoidných stavov
MUDr. Lívia Vavrušová
PK SZU, FN Ružinov, Bratislava
Depresia – spúšťací faktor narušenia neuroplasticity?
prof. MUDr. Jaroslav Šimon, DrSc.
Centrum preventivní medicíny, II. interní klinika LFUK v Plzni
Psychosomatická a psychosociální problematika kardiovaskulárních chorob
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UP, Olomouc
Léčba deprese u kardiálně nemocných
V SKRATKE
MUDr. Michal Kryl
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Poruchy vyvolané stresem
V současné industriální epoše s rychlým rozvojem techniky a globalizace je člověk zahlcen informacemi a vystaven četným psychosociálním tlakům. Adaptační mechanizmy sloužící ke zvládání bezprostředního ohrožení a k boji o přežití se však těmto rychlým změnám nedokáží rychle přizpůsobit, jejich funkce se po tisíciletí neměnila. Homeostatické procesy se přizpůsobují novým podmínkám mobilizací rezerv, aktivací emocí a vzorců chování v závislosti na situaci a individuální predispozici. Využívají mechanizmů, které Hans Selye (1907–1982) souhrnně označil pojmem „stres“. Asi 5–10 % pacientů v ústavních či ambulantních zdravotnických zařízeních trpí tzv. poruchou přizpůsobení, tedy maladaptací na životní změnu či stresovou událost, u adolescentů je tato porucha navíc komplikována suicidálním jednáním v 17–25 %, jak vyplývá z některých pramenů (16). Důsledky neléčené posttraumatické stresové poruchy sahají od závislostí na psychotropních látkách až k depresi se sebevražedným jednáním. Zabývat se odhalováním, léčbou a především prevencí stres-dependentních poruch má tedy nezanedbatelný význam.
created by © zooom.sk s.r.o.