Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Igor Ondrejka, PhD., MUDr. Milena Drímalová, CSc.
Psychiatrická klinika UK JLF a MFN v Martine
Hyperkinetická porucha a syndróm z aspektu psychofarmakoterapie
MUDr. Gabriela Leblová
Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice
Nerozpoznaná Huntingtonova choroba v psychiatrické péči
MUDr. Jiří Švarc
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Huntingtonova choroba a psychiatrické ochranné léčení
KOMENTÁRE
MUDr. Ján Šuba
Klinika detskej psychiatrie DFNsP a LFUK, Bratislava
ADHD – liečba a rehabilitácia poruchy

Ze zahraničního tisku
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Jiří Konrád
Psychogeriatrický primariát, Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod
Demence s lewyho tělísky, diagnostika, klinický význam, možnosti léčby, kazuistika
MUDr. Pavel Fridrich
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
EEG, EKG a EMG monitorování při elektrokonvulzivní terapii
PhDr. František David Krch
Psychiatrická klinika VFN, Praha
Poruchy příjmu potravy – rizikové faktory
MUDr. Ľubica Forgáčová
Psychiatrická klinika SZU, NsP Ružinov, Bratislava
Problém klasifikácie paranoidných stavov
MUDr. Lívia Vavrušová
PK SZU, FN Ružinov, Bratislava
Depresia – spúšťací faktor narušenia neuroplasticity?
prof. MUDr. Jaroslav Šimon, DrSc.
Centrum preventivní medicíny, II. interní klinika LFUK v Plzni
Psychosomatická a psychosociální problematika kardiovaskulárních chorob
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UP, Olomouc
Léčba deprese u kardiálně nemocných
Autor překládá základní nástin vztahu mezi depresí a kardiálními chorobami. Zdůrazňuje přímý vztah mezi těmito dvěma závažnými nemocemi. Ve druhé části se potom zaobírá léčbou kardiovaskulárních pacientů, kteří trpí zároveň depresí. Ukazuje na nezbytnost správné volby účinného a při tom bezpečného antidepresiva. Závěry jsou dokumentovány recentní literaturou.
Kľúčové slová: deprese, kardiovaskulární onemocnění, antidepresiva.

Cardiac Patient Depression Treatment
The Author gives basic relationship between depression and cardiac disease. Emphasize direct relationship of both serious diseases. The second part gives guide-line how to treat cardiac patients with depression. Show necessity to use effective and safety antidepresive medicine. Conclusions are documented by recent literature.
Key words: depression, cardiovascular disease, antidepressive medicine.
V SKRATKE
MUDr. Michal Kryl
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Poruchy vyvolané stresem
created by © zooom.sk s.r.o.