Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.
Neurologikcá klinika JLF UK a MFN
MANAŽMENT DEMENCIÍ V AMBULANCII PL
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.
Neurologická klinika UK JLF v Martine
MUDr. Milan Luliak, PhD.,
sanofi aventis Pharma Slovakia, s.r.o.
RNDr. Eva Drobná, PhD.
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
PRENOSNÉ DEMENCIE – PRIONOVÉ CHOROBY
prof. MUDr. Daniel Bartko, DrSc., FAAN, FRSM, FAHA, FESO
Ústav medicínskych vied, neurovied a vojenského zdravotníctva, Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok
MUDr. Igor Čombor
Ústav medicínskych vied, neurovied a vojenského zdravotníctva, Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok
MUDr. Štefan Madarász
Ústav medicínskych vied, neurovied a vojenského zdravotníctva, Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok
MUDr. Milan Luliak, PhD.
sanofi aventis Pharma Slovakia, s.r.o., Bratislava
DEMENCIA ALZHEIMEROVHO TYPU
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, PhD.
Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci
FARMAKOTERAPIE DEMENCÍ
MEMORIX
prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA
Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Anna Porubenová, MPH
Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
LABORATÓRNA MEDICÍNA – ZÁKLADNÉ POJMY
KONZÍLIUM
MUDr. Peter Kozub,
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
prof. MUDr. Mária šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
HERPES ZOSTER – AKTUÁLNE POHĽADY NA LIEČBU
MUDr. Karel Nouza, DrSc.
Centrum klinické imunologie, Praha
MUDr. Martin Nouza, CSc.
Centrum klinické imunologie, Praha
IMUNITNÍ SYSTÉM V PREVENCI A LÉČBĚ VIROVÝCH INFEKCÍ
MUDr. Jarmila Pertinačová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava
AKTUÁLNE ZMENY V EPIDEMIOLÓGII VÍRUSOVÝCH HEPATITÍD A & B
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D.
II. interní klinika, FN u sv. Anny a MU Brno
doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika, FN u sv. Anny a MU Brno
MUDr. Petr Fráňa
II. interní klinika, FN u sv. Anny a MU Brno
HYPERTENZE – LÉČBA VE VYŠŠÍM VĚKU
V posledních letech stoupá počet osob ve věku nad 65 roků. Za 50 let bude každý třetí obyvatel České republiky starší než 65 roků. Hodnota krevního tlaku, zejména systolického, se s rostoucím věkem zvyšuje. Starší lidé s hypertenzí mají vyšší riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Bylo prokázáno, že léčba hypertenze starších osob zlepšuje jejich životní prognózu. Výběr antihypertenziva by se měl odvíjet od přidružených onemocnění a být stanoven individuálně. Léky první volby jsou diuretika, ACE inhibitory, sartany a blokátory kalciových kanálů. Léčba by měla začít nízkými dávkami, které se postupně zvyšují. Starší osoby užívají často další léky. Některé z nich (např. nesteroidní antirevmatika) mohou negativně ovlivňovat účinek antihypertenziv.
Kľúčové slová: hypertenze, starší osoby, léčba.

HYPERTENSION – TREATMENT IN THE ELDERLY
The number of people over age 65 is rapidly increasing, and in less than 50 years, one of every three people in Czech Republic will be older than 65. Blood pressure, particularly systolic blood pressure, tends to increase progressively with age. Elderly people with hypertension have a greater risk of cardiovascular disease. The benefits of treating hypertension in the elderly have recently been documented. The choice of antihypertensive therapy should be based on the presence of concomitant conditions and should by individualized. First-line therapy are diuretics, ACE inhibitors, angiotensin II receptor blockers and calcium channel blockers. Therapy should begin with small doses and then slowly increased. The elderly often take multiple medications, some of which (e.g., non-steroid anti-inflammatory drugs) interact with many antihypertensive drugs.
Key words: hypertension, elderly people, treatment.
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Subkatedra urgentnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Táňa Bulíková
Subkatedra urgentnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Dana Hlaváčková
Subkatedra urgentnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
SPRÁVA Z XVIII. ROČNÍKA SÚŤAŽE ZÁCHRANA 2008
POD LUPOU
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava – Ružinov
PROJEKT VYHĽADÁVANIA PACIENTOV S POMPEHO CHOROBOU
PREHĽADNE
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.,
Gastroentero-hepatologické centrum THALION, Bratislava
MUDr. Marian Oltman, PhD.
Gastroentero-hepatologické centrum THALION, Bratislava
GASTROEZOFÁGOVÁ REFLUXOVÁ CHOROBA
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.,
IV. interní klinika FN Motol, Praha
MUDr. Lucie Doležalová
IV. interní klinika FN Motol, Praha
LÉČBA INZULINEM VE VYŠŠÍM VĚKU
MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Marián Hlaváč
Ortopedické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MANAŽMENT BOLESTI PRI OSTEOARTRÓZE
Z PRAXE
doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. prof.
ORL klinika LF UK, FN a SZU, Bratislava
AKO SA PREJAVUJE PARATONZILÁRNY ABSCES?
created by © zooom.sk s.r.o.