Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.
Neurologikcá klinika JLF UK a MFN
MANAŽMENT DEMENCIÍ V AMBULANCII PL
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.
Neurologická klinika UK JLF v Martine
MUDr. Milan Luliak, PhD.,
sanofi aventis Pharma Slovakia, s.r.o.
RNDr. Eva Drobná, PhD.
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
PRENOSNÉ DEMENCIE – PRIONOVÉ CHOROBY
prof. MUDr. Daniel Bartko, DrSc., FAAN, FRSM, FAHA, FESO
Ústav medicínskych vied, neurovied a vojenského zdravotníctva, Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok
MUDr. Igor Čombor
Ústav medicínskych vied, neurovied a vojenského zdravotníctva, Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok
MUDr. Štefan Madarász
Ústav medicínskych vied, neurovied a vojenského zdravotníctva, Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok
MUDr. Milan Luliak, PhD.
sanofi aventis Pharma Slovakia, s.r.o., Bratislava
DEMENCIA ALZHEIMEROVHO TYPU
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, PhD.
Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci
FARMAKOTERAPIE DEMENCÍ
MEMORIX
prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA
Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Anna Porubenová, MPH
Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
LABORATÓRNA MEDICÍNA – ZÁKLADNÉ POJMY
KONZÍLIUM
MUDr. Peter Kozub,
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
prof. MUDr. Mária šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
HERPES ZOSTER – AKTUÁLNE POHĽADY NA LIEČBU
MUDr. Karel Nouza, DrSc.
Centrum klinické imunologie, Praha
MUDr. Martin Nouza, CSc.
Centrum klinické imunologie, Praha
IMUNITNÍ SYSTÉM V PREVENCI A LÉČBĚ VIROVÝCH INFEKCÍ
Ve světě patogenních a potenciálně patogenních mikroorganizmů (bakterií, parazitů a virů) přežil druh homo sapiens jen díky všestranné a bezchybné funkci svého imunitního systému. Některým virům se přesto dařilo pronikat dovnitř tělesných buněk a stát se součástí jejich genomu. Jiné i v současnosti osídlují ve „spící“ formě organizmy většiny zdravých lidí. Vedle typických infekčních onemocnění se mikroorganizmy podílejí na vzniku a rozvoji řady neinfekčních chorob. V obraně proti patogenním mikroorganizmům se uplatňují všechny složky přirozené i získané imunity, stačí však i jejich částečné selhání, aby mikroorganizmy – zvláště „spící“ viry – projevily škodlivé působení. Při boji proti patogenním virům i proti „probuzeným“ usídleným virům pomáhají moderní antivirotika, těžiště obrany ovšem spočívá v imunoterapii. Patří do ní aktivní očkování upravenými viry a jejich složkami a pasivní imunoterapie uskutečňovaná přenosem specifických přirozených i monoklonálních protilátek a dalších imunitních faktorů. Velmi časté je podávání nespecifických imunomodulačních (imunostimulačních) preparátů.
Kľúčové slová: patogenní mikroorganizmy, patogenní viry, „spící“ viry, přirozená a získaná protivirová obrana, antivirotika, aktivní imunizace, pasivní imunoterapie.
MUDr. Jarmila Pertinačová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava
AKTUÁLNE ZMENY V EPIDEMIOLÓGII VÍRUSOVÝCH HEPATITÍD A & B
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D.
II. interní klinika, FN u sv. Anny a MU Brno
doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika, FN u sv. Anny a MU Brno
MUDr. Petr Fráňa
II. interní klinika, FN u sv. Anny a MU Brno
HYPERTENZE – LÉČBA VE VYŠŠÍM VĚKU
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Subkatedra urgentnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Táňa Bulíková
Subkatedra urgentnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Dana Hlaváčková
Subkatedra urgentnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
SPRÁVA Z XVIII. ROČNÍKA SÚŤAŽE ZÁCHRANA 2008
POD LUPOU
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava – Ružinov
PROJEKT VYHĽADÁVANIA PACIENTOV S POMPEHO CHOROBOU
PREHĽADNE
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.,
Gastroentero-hepatologické centrum THALION, Bratislava
MUDr. Marian Oltman, PhD.
Gastroentero-hepatologické centrum THALION, Bratislava
GASTROEZOFÁGOVÁ REFLUXOVÁ CHOROBA
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.,
IV. interní klinika FN Motol, Praha
MUDr. Lucie Doležalová
IV. interní klinika FN Motol, Praha
LÉČBA INZULINEM VE VYŠŠÍM VĚKU
MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Marián Hlaváč
Ortopedické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MANAŽMENT BOLESTI PRI OSTEOARTRÓZE
Z PRAXE
doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. prof.
ORL klinika LF UK, FN a SZU, Bratislava
AKO SA PREJAVUJE PARATONZILÁRNY ABSCES?
created by © zooom.sk s.r.o.