Stiahnite si Acrobat Reader   
 
SUPLEMENT
Mgr. Mária Andrášiová, PhD.
Národný onkologický ústav, Bratislava
PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM O PSYCHICKOM PREŽÍVANÍ ONKOLOGICKÉHO PACIENTA
MUDr. Jozef Dolinský
Interné oddelenie E, Interná klinika NOÚ, Bratislava
SKRÍNING A DIAGNOSTIKA NAJČASTEJŠIE SA VYSKYTUJÚCICH NÁDOROVÝCH OCHORENÍ
h. doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Katedra klinickej onkológie SZU a Oddelenie klinickej hematológie a transfúziológie NOÚ, Bratislava
PRAKTICKÝ POHĽAD NA DIAGNOSTIKU A LIEČBU INFEKCIÍ ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV
doc. MUDr. Eva Valovičová, CSc.
Editoriál
RNDr. Martina Ondrušová, PhD.
Národný onkologický register SR, Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, Oddelenie epidemiológie nádorov, ÚEO SAV, Bratislava
EPIDEMIOLÓGIA ZHUBNÝCH NÁDOROV V SR
MUDr. Oľga Sadovská
Oddelenie paliatívnej starostlivosti Internej kliniky NOÚ, Bratislava
STAROSTLIVOSŤ O ONKOLOGICKÉHO PACIENTA V POKROČILOM ŠTÁDIU OCHORENIA
doc. MUDr. Eva Valovičová, CSc.
Národný onkologický ústav, Bratislava
SPRÁVNA VÝŽIVA NIELEN V PREVENCII, ALE AJ PRI KOMPLEXNEJ LIEČBE ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV
created by © zooom.sk s.r.o.