Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Milan Blaško
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Marián Hladík
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Ján Hoffmann
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Peter Kertes
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Súčasný stav diagnózy a liečby benígnej prostatickej hyperplázie
MUDr. Peter Kertes
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Milan Blaško
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Marián Hladík
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Ján Hoffmann
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Karcinóm prostaty
Karcinóm prostaty (CaP) je najčastejším nádorovým ochorením diagnostikovaným u mužov po päťdesiatke, hneď po nemelanómových nádoroch kože. V roku 2007 bude v Spojených štátoch amerických diagnostikovaných 218 890 nových prípadov a 27 050 mužov aj na CaP umrie. CaP je druhou najčastejšou príčinou úmrtia na tumor u mužov, hneď po nádoroch pľúc. Predstavuje 29 % všetkých tumorov u mužov a 9 % úmrtí na nádorové ochorenia mužov. CaP je po nádoroch pľúc, nemelanómových nádoroch kože a kolorektálnom karcinóme s incidenciou 31/100 000 mužov štvrtým najčastejším zhubným nádorom mužov na Slovensku. Takmer 4 % všetkých úmrtí mužov má na svedomí CaP. Riziko, že muž počas svojho života zomrie na CaP, je 1 : 28. CaP sa stáva celosvetovým epidemiologickým problémom. Biologické správanie CaP nie je možné v súčasnosti celkom presne predvídať. Patria sem nádory od úplne neškodných, až po vysoko agresívne. Publikácia sa zaoberá epidemiológiou, patogenézou, patologickou anatómiou, klinickými prejavmi, diagnostikou a liečbou karcinómu prostaty.
Kľúčové slová: karcinóm prostaty, Gleasonovo skóre, biopsia prostaty, digitálne rektálne vyšetrenie, DRV, TRUS.

PROSTATE CANCER
Prostate cancer (PCA), next to non-melanoma skin tumors, is the most common tumor diagnosed in males over the age of 50. In 2007 there will be 218 890 new cases of PCA diagnosed in the USA and 27 050 of these will result in death. PCA is second only to lung cancer as the most frequent cause of death in male cancer patients. PCA represents 29 % of all tumors in males and 9 % of all deaths that are tumor related. In Slovakia, PCA is the fourth most common malignant tumor in males with an incidence of 31/100 000 with the first three being lung cancer, non -melanomic skin cancer and colorectal carcinomas respectively. PCA accounts for 4 % of all deaths in males. The lifetime risk that a man will die of this disease is 1 : 28. PCA is slowly becoming an problem of epidemic proportions worlwide. Presently, it is still not possible to predict the biological behavior of PCA. There are many variations of this type of tumor ranging from harmless to very aggresive. This article attempts to understand the epidemiology, pathogenesis, pathology, symptoms, diagnostics and therapy of prostate cancer.
Key words: prostate cancer, Gleason score, prostate biopsy, digital rectal examination, DRE, TRUS.
MUDr. Ján Hoffmann
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Milan Blaško
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Marián Hladík
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Peter Kertes
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Infekcie dolných močových ciest
MUDr. Marián Hladík
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Milan Blaško
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Ján Hoffmann
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Peter Kertes
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Inkontinencia moču – súčasné diagnostické a liečebné postupy
PREHĽADNE
MUDr. Martina Šutovská
Ústav farmakológie JLF UK, Martin
Prevencia chrípky očkovaním
KONZÍLIUM
MUDr. Oto Ürge
Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU a FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava, Klinika laboratórnej medicíny, Synlab, s.r.o., Bratislava
doc. MUDr. Jaroslava Strnová, CSc.
Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU a FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Maternálna fenylketonúria
MUDr. Andrej Vondrák
Oddelenie nukleárnej medicíny, Izotopcentrum, s.r.o., Nitra
MUDr. Vladimír Vondrák
Oddelenie nukleárnej medicíny, Izotopcentrum, s.r.o., Nitra
PET a PET/CT v onkológii
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ a VŠOÚG sv. Lukáša, Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Košice
MUDr. Kamil Pahuli
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ a VŠOÚG sv. Lukáša, Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Košice
MUDr. Zuzana Solárová
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ a VŠOÚG sv. Lukáša, Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Košice
Správa zo XVII. kongresu Európskej hypertenziologickej spoločnosti (EHS), Miláno, Taliansko, 15. – 19. júna 2007 (1. časť)
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, spol. s r. o. – záchranná zdravotná služba, Limbach
Intoxikácia oxidom uhoľnatým a oxidom uhličitým
Z PRAXE
MUDr. Júlia Hrachová, PhD.
Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU a FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Adriana Nogeová, CSc.
Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU a FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Nezvyčajná príčina galaktorey v adolescencii?
created by © zooom.sk s.r.o.