Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Igor Bátora, PhD.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a FNsP, Bratislava
Choroba z povolania v ambulancii praktického lekára
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny – Manažment pacientov s polytraumou
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Jozef Jakuš
ZZS, Turzovka
Medicína pre prax – správa z kongresu lekárov prvého kontaktu, Bratislava, 8. – 9. september 2005
V dňoch 8. a 9. septembra 2005 pre vás spoločnosť Meduca pripravila ďalšiu z mozaiky vzdelávacích aktivít Kongres lekárov prvého kontaktu – MEDICÍNA PRE PRAX. Chceme sa vám – účastníkom, prednášajúcim, hlavnému sponzorovi spoločnosti PLIVA, ostatným sponzorom a Internistickej spoločnosti SLS – poďakovať za aktívnu podporu ako aj bezproblémový priebeh 1. ročníka tejto vzdelávacej akcie. Podujatia sa v Kongresových priestoroch Doprastavu v Bratislave zúčastnilo 240 účastníkov, 14 farmaceutických firiem, 4 vydavateľstvá a Liga za duševné zdravie. Veľmi nás teší váš veľký záujem a pozitívny ohlas na podujatie, preto pripravujeme podobnú akciu aj na budúci rok. Presný termín a miesto upresníme začiatkom roka vo Via practica. Pri príprave kongresu určite využijeme mnohé z vašich podnetov, ktoré ste nám na kongrese poskytli prostredníctvom rozhovoru či ankety. MEDUCA – Váš partner v medicínskom vzdelávaní.
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava; Katedra trestného práva a kriminológie, PF TU, Trnava
Novinky v zdravotníckej legislatíve (1. časť)
PREHĽADNE
MUDr. Michal Mego
Národný onkologický ústav, Bratislava
Probiotiká
h. doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita a Národný onkologický ústav, Bratislava
Atypické patogény a ich vplyv na liečbu respiračných infekcií
TÉMA
MUDr. Ewald Ambrózy
II. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Diagnostika a liečba zápalových ochorení žilového systému
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
II. interná klinika LF UK a FN, Bratislava
Venofarmaká v liečbe chronickej žilovej insuficiencie
MUDr. Tibor Molčan
Oddelenie cievnej chirurgie FNsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
Pohľad angiochirurga na problematiku chronickej žilovej insuficiencie
MUDr. Andrej Džupina
Angiologická ambulancia, Bardejov
Diagnostika a liečba chronickej žilovej insuficiencie so zameraním na edém a lymfedém
dipl. s. Irena Dršková, dipl. s. Zuzana Haramiová, MUDr. Tibor Molčan
Oddelenie cievnej chirurgie Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
Kompresívna terapia pri chronickej žilovej insuficiencii
AUTODIDAKTICKÝ TEST

Autodidaktický test č. 1/2005
created by © zooom.sk s.r.o.