Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
MUDr. Igor Stankovič, cSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, Bratislava
Infekčné ochorenia a ATB liečba
PREHĽADNE
prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.
Infekčná klinika JLF UK a MFN, Martin
Parazitárne ochorenia – aktuálne poznatky
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
III. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura v Košiciach
Diagnostika a terapia hypotenzných stavov v ambulancii praktického lekára
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
I. Chirurgická klinika Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
Pľúcna tromboembólia: diagnostika a liečba
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., MUDr. Pavol Kristian
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
PhD., MUDr. Martin Hrivňák
1. súkromná nemocnica Košice – Šaca, a.s., Košice
MUDr. Rudolf Novotný
Interná klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov
Antibiotická liečba uroinfekcií
Uroinfekcie patria k najčastejším infekciám v ambulancii praktického lekára. Ich výskyt je častejší u žien a geriatrických pacientov. najčastejším patogénom je E. coli, inými častými vyvolávateľmi sú gramnegatívne paličky, pseudomonády, enterokoky a kolgulázo-negatívne stafylokoky. Kandidové uroinfekcie sú prítomné u imunokompromitovaných pacientov. Liečba nekomplikovaných uroinfekcií dolných močových ciest je takmer vždy kauzálna, u žien postačujú krátkodobé režimy – podanie antiinfekčného chemoterapeutika v jednej dávke alebo počas 3 dní, u mužov preferujeme viac ako 3 dňové podávanie antiinfekčných chemoterapeutík. najčastejšie používame kotrimoxazol, flurované chinolóny, cefalosporíny vyšších generácií, aminopenicilíny s inhibítormi betalaktamáz, fosfomycín. Liečbu akútnej pyelonefritídy začíname často empiricky, v prípade závažnejšieho priebehu a urosepsy používame kombináciu antibiotík. Podmienkou úspešnej liečby je odstránenie komplikujúcich faktorov (anatomické prekážky, vezikouretetrálny reflux a pod.). chemoprofylaxia uroinfekcií je indikovaná u pacientov s recidivujúcimi uroinfekciami a u pacientov s komplikovanou akútnou a recidivujúcou pyelonefritídou, u ktorých sme dokázali alebo predpokladáme anatomické alebo funkčné abnormity.
Kľúčové slová: uroinfekcie – uretritídy, cystitída, akútna pyelonferitída – antiinfekčná liečba.
Kľúčové slová MeSH: infekcie močového systému – farmakoterapia, klasifikácia, diagnostika; uretritída – farmakoterapia; cystitída – farmakoterapia; pyelonefritída – farmakoterapia; prostatitída – klasifikácia, farmakoterapia; antiseptiká močové – aplikácia a dávkovanie.

ATB TREATMENT OF URINARY TRACT INFECTIONS
Urinary tract infection (UTI) is one of the most common bacterial infections encountered in general clinical practice. UTI incidence is increased in women and elderly. The most common pathogen is E. coli, which is responsible for more than 50 % UTIs, the other pathogens are gram-negative rods, Pseudomons aeruginosa, enterococci, coagulase-negative staphylococci. UTIs due to candida spp. are described in immunocompromised host. for uncomplicated lower UTI causative short course therapy, defined as single shot therapy or 3 days of oral therapy, is recommended. for male is recommended duration of therapy 3 and more days. Preffered antiinfectives are fluoroquinolones, cotrimoxazole, second or third generations of cephalosporines, potenciated aminopenicillines, fosfomycine. The empirical treatment is often served to patients with acute pyelonephritis, in cases of complicated UTIs or septicaemia are patients required combination of 2 antiinfective agents. Removing of factors which lead to recurrent UTIs (anatomical stops, vesicouretheral reflux etc.) is generally recommended. In patients with recurrent UTIs, especially in those, which have anatomical or functional defect of urinary tract, is chemoprophylaxis of UTIs required.
Key words: urinary tract infections (UTI) – cystitis, urethritis, acute pyelonephritis – antiinfective treatment.
Key words MeSH: urinary tract infections – drug therapy, classification, diagnosis; urethritis – drug therapy; cystitis – drug therapy; pyelonephritis – drug therapy; prostatitis – classification, drug therapy; anti-infective agents, urinary – administration and dosage.
MUDr. Dušan Krkoška, CSc.
Infekčná klinika MFN, Martin
Pohryzenie a poranenie zvieraťom – profylaxia a liečba
MUDr. Igor Stankovič, CSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, Bratislava
Erysipelas – diagnostika a manažment
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Vladimír Rolný
Klinika infektológie a geografickej medicíny FNsP, Bratislava
Antibiotická liečba infekčných endokarditíd
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency – záchranná zdravotná služba, Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Akútne intoxikácie liekmi a chemikáliami – všeobecné zásady liečby
SPEKTRUM
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
III. interná klinika LF UK a FNsP akad. L. Dérera, Bratislava
Po 20 rokoch nový terapeutický princíp v liečbe ischemickej choroby srdca
ODBORNÉ PODUJATIA
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Poohliadnutie sa za spojeným svetovým i európskym kardiologickým kongresom v Barcelone
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (10. časť)
AUTODIDAKT ICKÝ TEST
Test č. 11/2006
created by © zooom.sk s.r.o.