Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
MUDr. Zoltán Szép
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Editoriál
KONZÍLIUM
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva UK JLF a MFN, Martin
Kožné ochorenia a športová aktivita
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
International Rescue System, s.r.o., Bratislava
Repetitórium urgentnej medicíny – Poranenia kostí, kĺbov a svalov
Podvrtnutia, vykĺbeniny a zlomeniny kostí a kĺbov a pohmoždenie a natrhnutie svalov nazývame v prednemocničnej starostlivosti spoločným názvom poranenia kostí, kĺbov a svalov, pretože prvá pomoc aj liečba sú rovnaké s ohľadom na limitované diagnostické a terapeutické možnosti. Samozrejme, že fraktúra alebo luxácia s dislokáciou sú diagnosticky jednoznačné, napriek tomu je postup zdravotníckej (lekárskej) pomoci rovnaký, ako pri podozrení na takúto diagnózu, ktorú ešte len treba potvrdiť rádiologickým vyšetrením. Spoločným poznávacím znakom je trias: úrazový dej, náhla bolesť a porucha funkcie postihnutej končatiny. Spoločným terapeutickým postupom je imobilizácia a analgézia. Lekárska prvá pomoc bez pomôcok sa nelíši od laickej pomoci, ale to neznamená, že nie je efektívna.
Kľúčové slová: podvrtnutie, vykĺbenie, zlomenina kostí a kĺbov, prednemocničná liečba zlomenín.
Kľúčové slová MeSH: podvrtnutia a natiahnutia – terapia; fraktúry – terapia; prvá pomoc; úrazy a nehody; analgézia; imobilizácia.
PARAGRAF
Mgr. Soňa Medveďová, JUDr. MUDr. Peter Kováč
Katedra trestného práva a kriminológie Trnavskej Univerzity, Trnava, Ústav súdneho lekárstva LFUK a FN, Bratislava
Lekár ako svedok a znalec v občiansko-právnom a trestnom konaní
POD LUPOU
Drahomíra Fridrichová
Kynologický klub Ekoiuventa, Bratislava
Kanisterapia
PREHĽADNE
MUDr. Adriana Kafková
Klinika hematológie a onkohematológie FN LP a LF UPJŠ, Košice
Anémie – diagnostika a liečba
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., MFSC.
SÚSCH – Kardiologická klinika, oddelenie koronárnej starostlivosti, Bratislava
Prehľad antitrombotickej liečby pri akútnom koronárnom syndróme bez elevácie ST segmentu
SPEKTRUM
Tlačová správa
Nová stratégia liečby zásadne mení manažment hypertenzie – štúdia ASCOT
TÉMA
MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
Súčasný pohľad na etiopatogenézu a liečbu akné
MUDr. Zoltán Szép
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Psoriáza – novinky v patogenéze a terapii
Anna Volleková, Anastázia Baroňáková
Katedra dermatovenerológie FZ ŠŠ SZU, Kožná ambulancia FNsP Ružinov, Bratislava
Superficiálne mykózy
doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Čo by mal vedieť každý lekár o atopickej dermatitíde
Anastázia Baroňáková
Kožná ambulancia FNsP Ružinov, Bratislava
Syfilis
created by © zooom.sk s.r.o.