Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
MUDr. Zoltán Szép
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Editoriál
KONZÍLIUM
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva UK JLF a MFN, Martin
Kožné ochorenia a športová aktivita
Šport a pohybová aktivita sa stali integrálnou súčasťou moderného životného štýlu. Hoci ich prínos môže byť bohatý, účasť na športových aktivitách môže byť tiež spojená s množstvom kožných problémov. Koža je rozhraním medzi športovcom a športovým prostredím, takže je zvlášť zraniteľná. Športovanie môže viesť k početným kožným manifestáciám, od neškodnej mechanickej traumy, cez následok expozície vonkajšiemu a infekčnému prostrediu, až po stavy ohrozujúce život. Liečba týchto kožných lézií môže byť nepostačujúca bez porozumenia jedinečnosti faktorov, ktoré prispievajú k uvedeným ťažkostiam. Lekári, ktorí ovládajú prevenciu a liečbu týchto stavov môžu edukovať športovcov v oblasti prevencie, ako aj zasiahnuť u nich priamo, v prípade potreby udržať ich v tréningu alebo v súťaži.
Kľúčové slová: poranenia kože, kožné infekcie, dermatózy, šport.
Kľúčové slová MeSH: koža – poranenia; infekcia mäkkého tkaniva; choroby kožné; športy.

SKIN DISORDERS AND SPORT ACTIVITY
Sports and physical exercise have become an integral part of a modern lifestyle. Although their benefits are plentiful, participation in athletic activities can also be associated with a wide variety of skin problems. Skin is the interface between the athlete and the athletic environment, so it is particularly vulnerable. Sports participation may result in numerous cutaneous manifestations, from benign mechanical trauma, exposure to environmental and infectious agents to life-threatening illnesses. Treatment of these skin lesions may be unsatisfactory without an understanding of the unique factors that contributed to the problem. Physicians who are familiar with the prevention and treatment of these disorders can teach athletes how to avoid them or intervene when necessary to keep patients on the athletic field.
Key words: skin injury, skin infection, dermatoses, sport.
Key words MeSH: skin – injuries; soft tissue infections; skin diseases; sports
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
International Rescue System, s.r.o., Bratislava
Repetitórium urgentnej medicíny – Poranenia kostí, kĺbov a svalov
PARAGRAF
Mgr. Soňa Medveďová, JUDr. MUDr. Peter Kováč
Katedra trestného práva a kriminológie Trnavskej Univerzity, Trnava, Ústav súdneho lekárstva LFUK a FN, Bratislava
Lekár ako svedok a znalec v občiansko-právnom a trestnom konaní
POD LUPOU
Drahomíra Fridrichová
Kynologický klub Ekoiuventa, Bratislava
Kanisterapia
PREHĽADNE
MUDr. Adriana Kafková
Klinika hematológie a onkohematológie FN LP a LF UPJŠ, Košice
Anémie – diagnostika a liečba
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., MFSC.
SÚSCH – Kardiologická klinika, oddelenie koronárnej starostlivosti, Bratislava
Prehľad antitrombotickej liečby pri akútnom koronárnom syndróme bez elevácie ST segmentu
SPEKTRUM
Tlačová správa
Nová stratégia liečby zásadne mení manažment hypertenzie – štúdia ASCOT
TÉMA
MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
Súčasný pohľad na etiopatogenézu a liečbu akné
MUDr. Zoltán Szép
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Psoriáza – novinky v patogenéze a terapii
Anna Volleková, Anastázia Baroňáková
Katedra dermatovenerológie FZ ŠŠ SZU, Kožná ambulancia FNsP Ružinov, Bratislava
Superficiálne mykózy
doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Čo by mal vedieť každý lekár o atopickej dermatitíde
Anastázia Baroňáková
Kožná ambulancia FNsP Ružinov, Bratislava
Syfilis
created by © zooom.sk s.r.o.