Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
MUDr. Zoltán Szép
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Editoriál
KONZÍLIUM
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva UK JLF a MFN, Martin
Kožné ochorenia a športová aktivita
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
International Rescue System, s.r.o., Bratislava
Repetitórium urgentnej medicíny – Poranenia kostí, kĺbov a svalov
PARAGRAF
Mgr. Soňa Medveďová, JUDr. MUDr. Peter Kováč
Katedra trestného práva a kriminológie Trnavskej Univerzity, Trnava, Ústav súdneho lekárstva LFUK a FN, Bratislava
Lekár ako svedok a znalec v občiansko-právnom a trestnom konaní
POD LUPOU
Drahomíra Fridrichová
Kynologický klub Ekoiuventa, Bratislava
Kanisterapia
PREHĽADNE
MUDr. Adriana Kafková
Klinika hematológie a onkohematológie FN LP a LF UPJŠ, Košice
Anémie – diagnostika a liečba
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., MFSC.
SÚSCH – Kardiologická klinika, oddelenie koronárnej starostlivosti, Bratislava
Prehľad antitrombotickej liečby pri akútnom koronárnom syndróme bez elevácie ST segmentu
SPEKTRUM
Tlačová správa
Nová stratégia liečby zásadne mení manažment hypertenzie – štúdia ASCOT
TÉMA
MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
Súčasný pohľad na etiopatogenézu a liečbu akné
MUDr. Zoltán Szép
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Psoriáza – novinky v patogenéze a terapii
Psoriáza je časté ochorenie, ktoré môže postihovať kožu, nechty aj kĺby. Postihnutie slizníc alebo očných štruktúr je raritné. Vyskytuje sa v rôznych klinických formách od miernych typov malého rozsahu až po závažné erytrodermie a pustulózne výsevy. Terapia je zložitá a závisí od veku pacienta a formy ochorenia. K priaznivému ovplyvneniu psoriázy sa využíva externá dermatoterapia, interná farmakoterapia a fototerapia. Výhodné sú kombinované liečebné režimy a tzv. rotačná terapia psoriázy.
Kľúčové slová: psoriáza, farmakoterapia, retinoidy, inhibítory kalcineurínu, monoklónové protilátky, fúzne proteíny.
Kľúčové slová MeSH: psoriáza – farmakoterapia; retinoidy; kalcineurín – antagonisty a inhibítory; protilátky monoklonové.

PSORIASIS – NEWS IN PATHOGENESIS AND THERAPY
Psoriasis is a common disease, affecting skin, nails and joints. Affection of the mucous membrane or structures of the eye is rare. There are many clinical forms ranging from mild types of the disease to severe erythrodermias and pustulous rashes. Therapy je complicated and depends on the age of the patient and type of the disease. External dermatotherapy, internal pharmacotherapy and phototherapy, all have beneficial effects on psoriasis. Combined treatment regiments and rotation therapy are very efficient.
Key words: Psoriasis, pharmacotherapy, retinoids, calcineurin inhibitors, monoclonal antibodies, fusion proteins.
Key words MeSH: psoriasis – drug therapy; retinoids; calcineurin – antagonists and inhibitors; antibodies, monoclonal.
Anna Volleková, Anastázia Baroňáková
Katedra dermatovenerológie FZ ŠŠ SZU, Kožná ambulancia FNsP Ružinov, Bratislava
Superficiálne mykózy
doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Čo by mal vedieť každý lekár o atopickej dermatitíde
Anastázia Baroňáková
Kožná ambulancia FNsP Ružinov, Bratislava
Syfilis
created by © zooom.sk s.r.o.