Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Odd. klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Moderné prístupy k liečbe prieduškovej astmy
doc. MUDr. Ladislav Chovan, CSc.
FNsP Bratislava, pracovisko Podunajské Biskupice
Manažment chronickej obštrukčnej choroby pľúc
BMing. Ľubomír Jakab, doc. MUDr. Marta Hájková, CSc.
Klinika funkčnej diagnostiky, Bratislava-Podunajské Biskupice
Diafragma – činnosť, účinok, vyšetrenia a terapia
KONZÍLIUM
Svetozár Droba, Juraj Lexmann, Branislav Moťovský
Akútny psychotický pacient v ambulancii praktického lekára z pohľadu práva
KONZÍLIUM
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva UK JLF a MFN, Martin
Choroby respiračného systému a športová aktivita
MUDr. Svetozár Droba, MUDr. Juraj Lexmann, MUDr. Branislav Moťovský
Akútny psychotický pacient v ambulancii praktického lekára
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Priedušková astma – astmatický záchvat
ODBORNÉ PODUJATIA
Abstrakty k odbornému podujatiu
Nové trendy v prevencii aterosklerózy
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (6. časť)
PREHĽADNE
doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie FNsP, Bratislava
Protrombotické stavy a trombóza z pohľadu hematológa
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
Gastroenterologická klinika NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Diferenciálna diagnostika zápchy – príčiny a možnosti liečby
SPEKTRUM
prof. MUDr. Karol Bošmanský, DrSc., MUDr. Rudolf Pullmann
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, Ústav klinickej biochémie JLF UK a MFN, Martin
Kyselina močová a jej význam v lekárskej praxi
Hodnotenie koncentrácie kyseliny močovej v sére je vzhľadom na relatívnu stálosť individuálnych hodnôt a zároveň pre veľké populačné rozpätie ako aj patobiochemické mechanizmy spojené s problémami. Zdá sa preto oprávnené individuálne hodnotiť koncentrácie kyseliny močovej v populácii u pacientov s dnou i bez nej ako aj pri niektorých ďalších chorobných stavoch. Hyperurikémia je pomerne častým laboratórnym nálezom či už u klinicky zdravých osôb alebo pri rôznych ochoreniach. V nemocničnej populácii sa vyskytuje približne u 7 – 8 % pacientov. V súčasnosti stále nie je doriešená otázka, či hyperurikémia je markerom ochorenia alebo samostatným rizikovým faktorom. Pre jej účasť v oxidoredukčných procesoch sa pokladá aj za prejav oxidačného stresu a/alebo indikátora energetickej krízy bunky.
Kľúčové slová: kyselina močová, urikémia, hyperurikémia, hypourikémia.
Kľúčové slová MeSH: kyselina močová; hyperurikémia
AUTODIDAKTICKÝ TEST
Test č. 2/2006
created by © zooom.sk s.r.o.