Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Odd. klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Moderné prístupy k liečbe prieduškovej astmy
doc. MUDr. Ladislav Chovan, CSc.
FNsP Bratislava, pracovisko Podunajské Biskupice
Manažment chronickej obštrukčnej choroby pľúc
BMing. Ľubomír Jakab, doc. MUDr. Marta Hájková, CSc.
Klinika funkčnej diagnostiky, Bratislava-Podunajské Biskupice
Diafragma – činnosť, účinok, vyšetrenia a terapia
KONZÍLIUM
Svetozár Droba, Juraj Lexmann, Branislav Moťovský
Akútny psychotický pacient v ambulancii praktického lekára z pohľadu práva
KONZÍLIUM
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva UK JLF a MFN, Martin
Choroby respiračného systému a športová aktivita
Astma je ochorenie priedušiek s ich nadmernou reaktivitou na rôzne stimuly (alergény, lieky, vírusy, námaha, emócie, chlad a pod.). Priaznivý vplyv pohybovej aktivity na priebeh rôznych foriem a stupňov ochorení respiračného systému bol dokázaný u väčšiny chorých. Častejší tréning nižšej a strednej intenzity prináša rovnaký efekt ako intenzívny tréning. Pacienti s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc trpia často rôznymi ťažkosťami (dýchavica, slabosť periférnych svalov, znížená záťažová tolerancia a kvalita života). Pravidelná pľúcna rehabilitácia, vytrvalostná aeróbna a silová fyzická aktivita, pri ktorej sa používajú veľké svalové skupiny ako sú chôdza, beh alebo plávanie, vedie k takým adaptáciám, ktoré zvyšujú cvičebnú kapacitu, trvanie cvičenia, silu najmä respiračných svalov, redukujú vnímanie dýchavice a pozitívne vplývajú aj na oblasť psychických funkcií.
Kľúčové slová: cvičenie, šport, chronická obštrukčná choroba pľúc, reštrikčné choroby pľúc, pľúcna rehabilitácia.
Kľúčové slová MeSH: cvičenie; športy; choroba pľúc, obštrukčná chronická; rehabilitácia.
MUDr. Svetozár Droba, MUDr. Juraj Lexmann, MUDr. Branislav Moťovský
Akútny psychotický pacient v ambulancii praktického lekára
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Priedušková astma – astmatický záchvat
ODBORNÉ PODUJATIA
Abstrakty k odbornému podujatiu
Nové trendy v prevencii aterosklerózy
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (6. časť)
PREHĽADNE
doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie FNsP, Bratislava
Protrombotické stavy a trombóza z pohľadu hematológa
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
Gastroenterologická klinika NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Diferenciálna diagnostika zápchy – príčiny a možnosti liečby
SPEKTRUM
prof. MUDr. Karol Bošmanský, DrSc., MUDr. Rudolf Pullmann
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, Ústav klinickej biochémie JLF UK a MFN, Martin
Kyselina močová a jej význam v lekárskej praxi
AUTODIDAKTICKÝ TEST
Test č. 2/2006
created by © zooom.sk s.r.o.