Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Odd. klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Moderné prístupy k liečbe prieduškovej astmy
doc. MUDr. Ladislav Chovan, CSc.
FNsP Bratislava, pracovisko Podunajské Biskupice
Manažment chronickej obštrukčnej choroby pľúc
BMing. Ľubomír Jakab, doc. MUDr. Marta Hájková, CSc.
Klinika funkčnej diagnostiky, Bratislava-Podunajské Biskupice
Diafragma – činnosť, účinok, vyšetrenia a terapia
V diagnostike oslabenia a únavy bránice využívame na našej Klinike funkčnej diagnostiky v Podunajských Biskupiciach „funkčné vyšetrenie bránice“. Bránicu vyšetrujeme pri malej, strednej a maximálnej kontrakcii. Na hodnotenie svalovej práce využívame LFR graf (Low Frequency Ratio). Vyšetrenie funkčnosti bránice má dve časti: 1) vyšetrenie v pokojnom režime, 2) záťaž – rezistované dýchanie. Výstup vyšetrenia je jednoduchý graf, ktorý môžeme využiť tiež na rehabilitáciu, alebo tréning respiračných svalov. Okrem chronických respiračných ochorení predstavujú indikácie k vyšetreniu aj nejasná, hlavne ponámahová dýchavica, rtg obraz relaxovaných bránic, podozrenie na parézu alebo plégiu bránice a pod.
Kľúčové slová: bránica, oslabenie, únava, terapia.
Kľúčové slová MeSH: bránica; únava; terapia.

DIAPHRAGM – FUNCTION, EFFECT, EXAMINATION AND THERAPY
In the diagnosis of weaknes and fatigue of diaphragm we use in our hospital in Podunajské Biskupice Bratislava. „The functional examination of diapragma“. We examine diaphragm at small, middle and maximum contraction. To assess the muscles reaction we use LFR (Low Frequency Ratio) graph. An examination of diaphragm function consist of two parts: 1) at tidal breathing; 2) at resistive inspirium conditions. The result of the examination is a simple graph which we can use also for the rehabilitation or the respiration muscles training. For the first time, the examination is for various types of dyspnoea, weakness or fatigue of diaphragma as well as for various types of paresis and of course plegia.
Key words: diaphragm, weakness, fatigue, therapy.
Key words MeSH: diaphragm; fatigue; therapeutics.
KONZÍLIUM
Svetozár Droba, Juraj Lexmann, Branislav Moťovský
Akútny psychotický pacient v ambulancii praktického lekára z pohľadu práva
KONZÍLIUM
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva UK JLF a MFN, Martin
Choroby respiračného systému a športová aktivita
MUDr. Svetozár Droba, MUDr. Juraj Lexmann, MUDr. Branislav Moťovský
Akútny psychotický pacient v ambulancii praktického lekára
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Priedušková astma – astmatický záchvat
ODBORNÉ PODUJATIA
Abstrakty k odbornému podujatiu
Nové trendy v prevencii aterosklerózy
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (6. časť)
PREHĽADNE
doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie FNsP, Bratislava
Protrombotické stavy a trombóza z pohľadu hematológa
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
Gastroenterologická klinika NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Diferenciálna diagnostika zápchy – príčiny a možnosti liečby
SPEKTRUM
prof. MUDr. Karol Bošmanský, DrSc., MUDr. Rudolf Pullmann
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, Ústav klinickej biochémie JLF UK a MFN, Martin
Kyselina močová a jej význam v lekárskej praxi
AUTODIDAKTICKÝ TEST
Test č. 2/2006
created by © zooom.sk s.r.o.