Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva UK JLF a MFN, Martin
Bronchiálna astma a športová aktivita
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
International Rescue System, Bratislava
Repetitórium urgentnej medicíny – Akútny koronárny syndróm
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, Mgr. Soňa Medveďová
Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Fakultnej nemocnice v Bratislave, Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava
Nový zákon o odškodnení za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia
PREHĽADNE
MUDr. Viera Chovanová
Národný onkologický ústav, Bratislava
Diferenciálna diagnostika kašľa, mukolytiká a expektoranciá
SPEKTRUM
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC., prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
Interní kardiologická klinika, FN Brno-Bohunice, I. interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny, Brno
Retardované mononitráty v klinické praxi
MUDr. Ľubomíra Fábryová
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov, Fakultná NsP Milosrdní bratia, s.r.o., Bratislava
XV. medzinárodné sympózium – Drugs Affecting Lipid Metabolism – DALM
Koncom októbra 2004 sa v Benátkach konalo XV. medzinárodné sympózium „Drugs Affecting Lipid Metabolism“. Tradične veľmi kvalitne zostavený program prilákal takmer 2 000 účastníkov. Prvé úvodné slová prof. A. M. Gotta jr. (USA) patrili spomienke na DALM, ktorý sa konal v septembri 2001 na Manhattane, v čase tragických udalostí, ktoré zasiahli nielen USA, ale prakticky celý svet. V ďalšom poukázal na extrémne rýchly vývoj v poznatkoch súvisiacich s mechanizmami kontroly lipidovej homeostázy, fyziológie lipoproteínov (úroveň lipoproteínových častíc a ich receptorov), možností ovplyvnenia lipidových i nelipidových faktorov širokou škálou nových liekov s dôrazom na zníženie kardiovaskulárneho rizika. To všetko, ba aj viac, odoznelo v rámci plenárnych lekcií, sympózií, workshopov alebo posterov. V posterovej sekcii bolo prihlásených 207 posterov (z toho 2 postery slovenských autorov). J. Sirotiaková a kol. autorov prezentovali dyslipidémiu ako marker preeklampsie u pacientiek s hypertenziou v gravidite. A. Dukát a kol. autorov sa venovali aktuálnej téme kontroly hypertenzie a metabolického syndrómu v slovenskej populácii.
MUDr. Eva Máderová, CSc.
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Kliešťová encefalitída na Slovensku
TÉMA
MUDr. Ľubomíra Fábryová
Špecializovaná ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov, Fakultná NsP Milosrdní bratia, s.r.o., Bratislava
Diabetická dyslipidémia – dôležitá súčasť komplexnej starostlivosti o diabetikov 2. typu
doc. MUDr. Eva Valovičová, CSc.
Oddelenie klinickej biochémie NOÚ, Bratislava
Problémy pri prevencii a diagnostike diabetes mellitus 2. typu
MUDr. Jiří Mudra, doc. MUDr. Zdeněk Rušavý
I. interní klinika FN, Plzeň
Alkohol a diabetes
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC., prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
Interní kardiologická klinika, FN Brno-Bohunice, Brno, I. interní kardioangiologická klinika, FN u svaté Anny v Brně
Chronické srdeční selhání a diabetes mellitus
MUDr. Juraj Vozár, CSc.
Poliklinika Jesenius Samaria s.r.o., Šamorín
Liečba 2. typu diabetes mellitus
created by © zooom.sk s.r.o.